Otevřít hlavní menu

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) je pracovištěm Univerzity obrany a ústředním jazykovým vzdělávacím zařízením resortu Ministerstva obrany ČR, které se podílí na tvorbě koncepce jazykového vzdělávání, koordinuje jazykovou přípravu a aktivně se podílí na zvyšování efektivity jazykového vzdělávání.

Poslání CJVEditovat

  • v rámci Univerzity obrany zajišťuje vysokoškolskou výuku cizích jazyků s prioritou angličtiny, přípravu na zkoušky dle NATO STANAG 6001 a výuku cizích jazyků v celoživotním vzdělávání
  • realizuje resortní výuku cizích jazyků v jazykových kurzech s prioritou angličtiny zaměřenou zejména na přípravu ke zkoušce dle NATO STANAG 6001
  • provádí tvorbu, administraci a vyhodnocování jazykových testů dle NATO STANAG 6001, především v anglickém jazyce