Centrální registr zbraní

neveřejný informační systém veřejné správy

Centrální registr zbraní je v České republice neveřejný informační systém veřejné správy sloužící k výkonu státní správy v oblasti zbraní a střeliva. Slouží k jednotné evidenci civilních zbraní vyskytujících se na území České republiky a je vedený Policií České republiky. Hlavním cílem jeho vytvoření bylo podle Policie ČR „zvýšení úrovně profesionality Policie v boji s nelegálním obchodem se zbraněmi a usnadnění plnění úkolů vyplývajících pro Českou republiku ze Směrnice Rady 91/477/EHS“.[1] Výstavbu tohoto systému do právního řádu zakotvil zákon č. 170/2013 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, zejména vložením nového § 73a,[2] Podrobnější požadavky stanoví prováděcí vyhláška č. 115/2014 Sb. Do ostrého provozu byl systém spuštěn 1. července 2014. Systém je provozován v rámci intranetu Police ČR, lze k němu však přistupovat i z internetu.

Centrální registr zbraní
První vydání1. červenec 2014
Aktuální verze2019-05-10
Typ softwaruinformační systém veřejné správy
Webcrz.policie.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vznik a účel

editovat

Na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou byl v rámci „Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“ program ve výši 85 % předpokládané ceny projektu dotován švýcarským fondem pro rozvoj a spolupráci, přičemž celková cena projektu byla odhadnuta na 390 000 CHF.[1] Celkové náklady dosáhly 390 tisíc švýcarských franků (8,8 milionů Kč).[3]

Systém byl navržen tak, aby v budoucnu mohl nahradit všechny evidence, které policie vede podle zákona o zbraních.[1]

Program má přispět ke zlepšení bezpečnostní situace na území České republiky a má České republice usnadnit plnění povinností, které jí vyplývají ze Směrnice Rady 91/477/EHS, o kontrole nabývání a držení zbraní a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES. Policie deklaruje, že projekt je v souladu i s „Protokolem o nedovolené výrobě a distribuci střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, připojeného k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu“.[1]

V budoucnu má být český registr i základním komunikačním prvkem pro předávání informací o ztracených a odcizených zbraních do Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a záměrem je i nabídnout CRZ jako základ pro výstavbu evropského registru zbraní a bezpečnostního materiálu.[1]

Po neúspěšném veřejném výběrovém řízení na dodavatele aplikační části (programového vybavení) se Policie rozhodla realizovat programovou část projektu vlastními silami, kvůli čemuž musela přehodnotit harmonogram a některé funkcionality, které mají přinést zjednodušení pracovních postupů pro Policii ČR, budou dokončeny až po zahájení ostrého provozu. Ostrý provoz byl zahájen 1. července 2014.[1] Ministerstvo v dubnu 2014 žádalo parlament o odklad termínu spuštění, protože systém ještě nebyl dostatečně otestován a byly obavy, aby nedošlo k podobnému kolapsu jako o dva roky dříve u Centrálního registru vozidel. Poslanci však žádostem o odklad nevyhověli.[3] Uživatelé systému skutečně v prvních dni hlásili problémy s přístupem i rychlostí odezvy.[3] Radek Libovický ze společnosti Lira IS řekl, že považuje za amatérské spouštět aplikaci, aniž by se dopředu udělal zkušební provoz, případně oslovili dobrovolní testeři z řad prodejců a dovozců, kteří by dali svoje připomínky a náměty a systém se tak doladil ještě před svým spuštěním.[3]

Dne 7. srpna 2014 policejní prezident Tomáš Tuhý společně se svým prvním náměstkem Martinem Vondráškem a ředitelem pro podporu výkonu služby Pavlem Osvaldem přijal skupinu 22 policistů a občanských zaměstnanců, kterým osobně poděkoval za realizaci a spuštění registru.[4]

Společně se spuštěním nové elektronické evidence vyhlásila policie také zbraňovou amnestii, díky niž lidé mohli odevzdat policistům beztrestně nelegálně držené zbraně a střelivo.[3] Brzy po uplynutí přechodného období pro povinný přechod na nový systém došlo k sérii rozsáhlých výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích.

Správa a provoz

editovat

Zadavatelem projektu a správcem informačního systému je ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (ŘSZBM). Provozovatelem systému a zároveň i realizátorem projektu a zpracovatelem programové aplikace je odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia ČR (OIPIT). Na zadání projektu se podílaly i Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva. Na realizaci modulu Přepravy se podílí operační odbor Policejního prezidia České republiky.[5]

Obsah a funkce

editovat

Každá zbraň kategorie A, B nebo C se do centrálního registru zavádí v době svého vzniku při výrobě nebo při jejím dovozu na území České republiky a je v něm až do doby jejího zničení, vývozu z území České republiky nebo jejího znehodnocení. V průběhu „života zbraně“ jsou v jejích údajích zaznamenávány všechny změny jejího vlastnictví, technické změny, údaje o jejím ověření a některé další údaje.[2]

Výrobcům a dovozcům zbraní přibyla hned od 1. července 2014 nová povinnost vkládat do registru údaje o všech zbraních a střelivu, které vyrobili nebo dovezli na území České republiky, a zaznamenávat jejich převody i jejich prodeje konečným vlastníkům. Zároveň jim skončila povinnost vést „papírové“ evidenční knihy zbraní a střeliva a podávat měsíční výkazy o převodech zbraní. Během prvních tří měsíců mají tito podnikatelé za úkol do nového systému zavést všechny zbraně a střelivo, které v té době budou mít ve svých skladech nebo na prodejnách, a které mají jako předmět svého podnikání.[2]

Záznamy zbraní a střeliva tvoří knihy (databáze CRZ), které jsou rozděleny do evidenčních a záznamních knih. Uživatelsky je registr rozdělen na tři části:

Držitelé zbrojních licencí vstupují do své sekce prostřednictvím internetu. Na úvodní obrazovce mají přehled o pohybech všech svých zbraní a střeliva (počty zásilek k přijetí, k odeslání, počty reklamací a stav skladu). V jednotlivých modulech pak volí provozovnu, jejíž virtuální knihy se mu zobrazí k možným úpravám.

 • evidenční kniha zbraní (EKZ) a evidenční kniha střeliva (EKS), jen pro držitele zbrojních licencí skupin A až E pro zbraně, které nemají vydán průkaz zbraně. Tato forma evidence je povinná.
 • záznamová kniha zbraní (ZKZ) a záznamová kniha střeliva (ZKS), pro všechny držitele zbrojních licencí pro zbraně, kteří mohou vést evidence zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které mají vydán průkaz zbraně. Tato forma evidence je dobrovolná, evidenci je možno vést i postaru v papírových nebo off-line elektronických záznamních knihách.
 • modul Přeprava: formuláře „Žádosti o povolení přepravy“ a „Hlášení o přepravě zbraní a střeliva“.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) vstupuje do své sekce prostřednictvím internetu jako orgán veřejné moci. Je mu dostupný modul „EKZ – zkušebna“, jehož prostřednictvím může převzít zbraně k ověření, vyznačit u nich ověření a předat zbraně zpět.

Policie České republiky přistupuje do registru ze svého intranetu. Pro každý příslušný útvar policie jsou vytvořeny evidenční knihy zbraní „EKZ-policie“, ve kterých vedou záznamy o zbraních, které se nacházejí v jejich skladech.

Návrh na zpřístupnění lékařům

editovat

Po střelbě v Uherském Brodě dne 24. února 2015, kdy muž, obecně považovaný za podivína a údajně i s psychickými problémy, avšak s platným zbrojním průkazem, zastřelil legálně drženými zbraněmi 8 osob a následně spáchal sebevraždu, přišlo ministerstvo vnitra s myšlenkou, aby do Centrálního registru zbraní měli přímý vstup zajištěný i lékaři, aby tak mohli zjistit, zda jejich pacient je držitelem zbrojního průkazu. Dosud tyto informace dostával jen registrující praktický lékař, a to klasickou off-line cestou, a specialisté, například psychiatři, k nim přístup zajištěný neměli.[6][7] O stejném problému se diskutovalo i v dalších letech,[8][9][10][11] například po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023.[12] Často se také stává, že psychiatři neinformují pacientova praktické lékaře, že se u nich pacient léčí.[13]

Reference

editovat
 1. a b c d e f Historie vzniku projektu CRZ, Centrální registr zbraní, Policie ČR
 2. a b c Úvodní slovo ředitele služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR, Centrální registr zbraní, Policie ČR, plk. Ing. Zdeněk Bambas, ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Policejní prezidium ČR
 3. a b c d e Martin Vyleťal: Policie spustila nový registr zbraní, papíry nahradila elektronická evidence, Lupa.cz, 2. 7. 2014, zdroje: Rozhlas.cz a iDNES.cz
 4. Policejní prezident poděkoval policistům za Centrální registr zbraní, 8. 8. 2014, Blesk.cz, zdroj: Policejní deník, autor: kpt. Bc. Jozef Bocán, tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR
 5. Účastníci projektu CRZ, Centrální registr zbraní, Policie ČR
 6. Do centrálního registru zbraní možná budou moct nahlížet lékaři, Novinky.cz, 25. 2. 2015, ČTK
 7. Vnitro chce psychiatrům zpřístupnit centrální registr zbraní, Aktuálně.cz, 25. 2. 2015, ČTK
 8. Máme léčit, ne trestat, odmítají psychiatři návrh vnitra k registru zbraní. iDNES.cz [online]. 26. února 2015. Dostupné online. 
 9. Zbrojní průkaz u nás získáte snadněji než řidičák, kritizuje situaci Stehlíková. iDNES.cz [online]. 3. března 2019. Dostupné online. 
 10. Lékaři získají přístup do centrálního registru zbraní. Na podezřelé pacienty upozorní policii. Lidovky.cz [online]. 11. února 2020. Dostupné online. 
 11. Zvýšení bezpečnostních aspektů v návrhu nového zákona o zbraních. EPRAVO.CZ [online]. 20. března 2020. Dostupné online. 
 12. Jak mohl získat zbrojní průkaz? David K. se měl dřív léčit s psychickými problémy. iDNES.cz [online]. 23. prosince 2023. Dostupné online. 
 13. Reálnou šanci zachytit duševně nemocného se zbrojním průkazem mají lékaři jen jednou za 10 let. Plus další podmínky ke zbraním. Hospodářské noviny [online]. 22. prosince 2023. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat