Cefeida

pulsující proměnná hvězda

Cefeida je pulsující proměnná hvězda, jejíž perioda pulsů je přímo závislá na její absolutní magnitudě, tedy i zářivém výkonu. Pulsace způsobuje pravidelné smršťování a rozpínání jejích podpovrchových vrstev. Název byl odvozen od hvězdy Delta Cephei v souhvězdí Cefea. Periody cefeid se pohybují mezi třemi a třiceti dny. Významnou astronomkou zabývající se cefeidami a jejich použitím pro výpočet vzdálenosti z jejich periody pulsace byla Henrietta Swan Leavittová.

Díky výskytu cefeid ve vzdálenostech, které mohou být přesně měřeny paralaxně, byl nalezen spolehlivý empirický vztah mezi periodou pulsů a absolutní svítivostí (tu je možno určit ze známé vzdálenosti). Díky tomu se cefeidy využívají jako tzv. standardní svíčky ke zjišťování vzdáleností galaxií a kulových hvězdokup, protože světelné křivky je možno určovat na vzdálenosti mnohonásobně větší.

Dělení editovat

Cefeidy můžeme rozdělit na:[1]

V užším smyslu slova jsou Cefeidami pouze hvězdy typů delta Cephei a W Virginis, případně jen delta Cephei.

Výpočet vzdálenosti editovat

 
Typická světelná křivka cefeidy, která ji odlišuje od jiných druhů proměnných hvězd. Tato konkrétně patří právě Delta Cephei, vynesena jako závislost magnitudy (kolísající mezi 3,5 a 4,5) na čase (ve dnech).

Střední absolutní magnitudu cefeidy spočítáme podle vztahu

 

kde P je perioda ve dnech a s pomocí změřené zdánlivé magnitudy dostaneme vzdálenost

 

Reference editovat

  1. Astronomický slovníček [online]. 03-2001 [cit. 2009-06-20]. Kapitola Cefeida. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Literatura editovat

  • POKORNÝ, Zdeněk. Vademecum [online]. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, 2006 [cit. 2009-06-20]. Kapitola 5.6. Majáky vesmíru. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Externí odkazy editovat