Centimetr krychlový

jednotka objemu
(přesměrováno z Ccm)

Centimetr krychlový je jednotka objemu, značená cm³, patřící do soustavy SI jako násobek odvozené jednotky. Jeden centimetr krychlový je objem krychle s délkou hrany 1 centimetr.

1 cm³ = 10−6
1 cm³ = 10−3 dm³ = 10−3 litru

Jméno je složeninou předpony soustavy SI centi (= setina) a názvu základní jednotky metr, s přívlastkem krychlový jako označení objemové jednotky.

Centimetr krychlový je totožný s jednotkou mililitr.

Místo značky cm³ se někdy (v anglofonních zemích, zvláště v lékařství a automobilismu) používá značka cc, popř. ccm (cubic centimetre).

Pro porovnání s dalšími řádově stejnými objemy viz 1 E-6 m³.