Respirační syndrom skotu

klinická diagnóza pro infekční onemocnění zejména mladého skotu
(přesměrováno z Bovine respiratory disease)

Respirační syndrom skotu (angl. Bovine respiratory disease (BRD) je klinická diagnóza pro infekční onemocnění zejména mladého skotu.[1] Lidově se mu říkalo infekční rýma telat.

Klinické příznaky jsou kašel, zvýšená teplota, snížená produkce. Vyskytuje se hlavně v odchovnách skotu a ve výkrmnách, na pastvinách prakticky není.

Nemoc zpravidla začíná jako virová infekce, pokud nedojde ke komplikaci, zvíře se samo vyléčí. Mnohem častěji následuje bakteriální komplikace, zápal plic. Nejvíce je postižen mladý dobytek, nemoc se v průběhu života často opakuje, v dospělosti se projevuje jako pleuropneumonie (chronický zápal plic a poplicnice).

Klinické onemocnění se rozpadá na mnoho laboratorních diagnóz:

Virové onemocnění Bakteriální agens
IBR (infekční bovinní rhinotracheitis – BHV-1) Pasterella hemolytica
BVD (bovinní virová diarhea) Pasterella multocida
BRSV (bovinní respiratorní syncitiální virus) Hemophilus somnus
PI 3 (parainfluenza typ 3) Mycoplasma spp.
bovinní coronavirus Chlamydia spp.
bovinní rhinovirus
bovinní reovirus
bovinní adenovirus
bovinní enterovirus

Proti virům se zvířata očkují polyvalentními vakcínami, které zanechají imunitu proti 4 a více virům (IBR, BVD, BRSV, PI3, coronavirus), některé vakcíny mají antigeny i proti pasterelóze. Jedinou dávkou tak získáme širokou imunitu.
Pokud nemoc propukne, léčí se antibiotiky. Ty samozřejmě na viry nezabírají, jen na bakterie.

Rizikové faktory (RF)

RF před odstavem mláděte RF po odstavu telete
Vakcinační protilátky matky Transport telete (-)
Zdravotní stav matky Počet ustájených telat (-)
Výživa matky Vzdušný odchov (+) stájový (-)
Příjem kolostra Množství přesunů dobytka (-)
Zdravotní stav telete Vakcinace proti BRD (+)
Expozice telete viry BRD (-) Výživa energie
Manažerská úroveň chovu Výživa protejny
Úroveň výživy Výživa minerálie (Cu, Zn, Se)
Vakcinace telete (+) Výživa vitamin E a antioxidanty
Nemocnost chovu (-) Profylaktické podáváni antibiotik (+)

Ekonomické ztráty způsobené BRD jsou značné. Zcela vymýtit tuto nemoc nelze, ale je možné minimalizovat její dopady na chov.

LiteraturaEditovat


Návaznost na wikipediiEditovat

- Infekční rinotracheitida skotu
- paratuberkulóza
- kauzalita (epidemiologie)
- bias (epidemiologie)
- kohortové studie
- studie případů
- LR nomogram