Seznam skřetů Středozemě

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Bolg)

Toto je seznam skřetů a skurut-hai (uruk-hai) objevujících se ve Středozemi- fiktivním světě spisovatele J. R. R. Tolkiena.

Azog byl náčelníkem morijských skřetů. V roce 2790 třetího věku usmrtil krále Durinova lidu Thróra, který se sám odvážil do dolů Morie. Skřeti trpaslíkovi usekli hlavu a na čelo mu trpasličími runami vyryli nápis Azog. To rozpoutalo šestiletou válku mezi oběma plemeny, která vyvrcholila bitvou v Azanulbizaru v roce 2799 T. v.. V bitvě Azog zabil vládce Železných hor Náina, kterému ranou zlomil vaz. Poté se z prohrané bitvy pokusil utéct zpátky do Morie, avšak u brány jej dohnal Náinův mladičký syn Dáin. Azog byl Dáinem zabit a trpaslík si tímto činem vysloužil velkou slávu.

Ve filmové adaptaci režiséra Petera Jacksona ztvárnil postavu Azoga novozélandský herec Manu Bennett. Zde na rozdíl od knižní předlohy Azog nezemřel v bitvě v Azanulbizaru, kde pouze přišel o ruku, nýbrž až v bitvě pěti armád v souboji s Thorinem Pavézou.

Boldog byl skřetím kapitánem v prvním věku, kterého Morgoth spolu s jeho muži vyslal do Doriathu, přičemž výprava měla za úkol přivést princeznu Lúthien.

Bolg byl synem Azoga a po svém otci se stal náčelníkem skřetů v Mlžných horách. V roce 2941 T. v. vedl skřety z Hithaeglir a Šedých hor spolu s vrrky do bitvy pěti armád. Bolg byl v boji zabit Meddědem a skřeti se po jeho smrti obrátili na útěk. Ve filmové adaptaci Petera Jacksona byl zabit Legolasem.

Golfimbul

editovat

Golfimbul byl kapitánem skřetů z hory Gram. Tlupu svých mužů vedl v roce 2747 T. v. při nájezdu do Kraje. S hobity se skřeti utkali v bitvě na zelených polích. Golfimbul byl tehdy zabit hobitem Bandobrasem Bralem, jenž skřetovi urazil hlavu klackem.

Gorbag byl skřetím kapitánem ve věži Minas Morgul na konci třetího věku. Spolu se svými muži nedaleko věže Cirith Ungol objevil Froda, kterého předtím svým uštknutím uspala pavoučice Odula. U paralyzovaného hobita našli skřeti mithrilovou vestu, o kterou se později strhnula potyčka, v níž byl Gorbag zabit Šagratem.

Grišnákh

editovat

Grišnákh byl velitelem několika desítek mordorských skřetů, kteří provázeli skupinu Uruk-hai ze Železného pasu se zajatými hobity Smíškem a Pipinem. Grišnákh byl jedním z nazgûlů pověřen, aby zajatce přivedl k Anduině, odkud měli být dopraveni před Temného pána. Avšak přesila Sarumanových sluhů v čele s Uglúkem mu to nedovolila a celá skupina nadále směřovala na západ k Železnému pasu. Jelikož byl Grišnákh přítomen při mučení Gluma, věděl o prstenu a snažil se ho od hobitů ve vhodné chvíli, která nastala ve zmatku při útoku Rohirů na okraji Fangornu, získat. Grišnákh, který se rozhodl oba zajatce raději usmrtit, byl zabit jedním z útočících Rohirů. Oba hobiti poté nepozorovaně proklouzli do Fangornu.

Lagduf byl mordorským skřetem, který sloužil pod svým velitelem Šagratem ve věži Cirith Ungol. Při potyčce, která se mezi skřety strhla o Frodovu mithrilovou vestu, byl Lagduf spolu s Muzgašem zastřelen u brány Gorbagovými muži.

Lugduš

editovat

Lugduš byl jedním z Uruk-hai ze Železného pasu, kteří v čele s Uglúkem unesli od Amon Henu Smíška s Pipinem. Společně s ostatními skřety byl Lugduš zabit při nočním přepadu Rohirů nedaleko Fangornu.

Tato postava se vyskytuje pouze ve filmové adaptaci Petera Jacksona.

Lurtz byl kapitánem skurut-hai z prvního dílu Jacksonovy filmové trilogie. Ztvárnil jej novozélandský herec Lawrence Makoare.

Lurtz se zrodil z bahna Železného pasu. Saruman jej okamžitě nechal ozbrojit a spolu s 200 skuruty poslal stíhat Společenstvo. Lurtz a jeho družina Společenstvo dostihli u Amon Henu. Lurtz se zapojil do bitvy, v níž nalezl Boromira a usmrtil jej třemi zásahy ze svého luku. Těsně před Boromirovou smrtí však Lurtze napadl Aragorn a po krátkém boji mu usekl hlavu.

Mauhúr

editovat

Mauhúr byl skřetem ze Železného pasu, který byl v čele posil vyslán na pomoc Uglúkovi, který se k Železnému pasu blížil se zajatými hobity. Mauhúr se svými muži zaútočil na Rohiry, kteří obklíčili Uglúka nedaleko Fangornu. V nastalém zmatku boje se Smíškovi s Pipinem podařilo uprchnout. Mauhúr byl zřejmě spolu s ostatními skřety v nočním boji s rohanskými jezdci zabit.

Muzgaš

editovat

Muzgaš byl mordorským skřetem, který sloužil pod svým velitelem Šagratem ve věži Cirith Ungol. Při potyčce, která se mezi skřety strhla o Frodovu mithrilovou vestu, byl Muzgaš spolu s Lagdufem zastřelen u brány Gorbagovými muži.

Radbug byl mordorským skřetem, který sloužil pod svým velitelem Šagratem ve věži Cirith Ungol. Po potyčce, která se mezi skřety strhla o Frodovu mithrilovou vestu, chtěl raněný Šagrat vyslat Radbuga jako jednoho z posledních přeživších se zprávou do Barad-dûr. Radbugovi, který se tomuto rozkazu snad ze strachu vzpíral, Šagrat vydloubal oči.

Snaga byl posledním skřetem v Cirith Ungol, který utekl před Šagratem a chtěl se potěšit s Frodem uštknutým Odulou přičemž Sam mu Žihadlem usekl ruku s bičem, načež Snaga propadá padacími dvířky a mizí v propadlišti dějin

Naproti tomu ve filmu se Snaga vyskytuje ve druhém díle Jacksonova filmu. Je jedním ze skřetů, kteří slouží Sarumanovi v Železném pasu. Právě jeho vyšlou spolu s ostatními skřety do boje se Společenstvem. Snaga bitvu přežije, a uteče se zbylou stovkou skurutů. Ze skřetů přežili jen on a Grišnákh. Po třech dnech útěku před svými pronásledovateli, Aragornem, Legolasem a Gimlim, se skřeti utábořili na okraji Fangornského lesa. Hladový Snaga zde navrhne sníst zajmuté hobity Smíška a Pipina. Uglúk, zástupce usmrceného kapitána skurutů Lurtze mu však odporuje a po krátké rozmíšce usekne Snagovi hlavu.

Šagrat

editovat

Šagrat byl skřetím kapitánem ve věži Cirith Ungol na konci třetího věku. Nedaleko své věže objevil spolu s Gorbagem Froda, kterého předtím svým uštknutím uspala pavoučice Odula. U paralyzovaného hobita našli skřeti mithrilovou vestu, o kterou se později strhla potyčka, v níž Šagrat zvítězil a Gorbag se svými muži byl zabit. Šagrat, kterého před smrtí Gorbag poranil svým nožem, s Frodovými osobními věcmi uprchnul do Barad-dûr, kde hobitovi věci předal svým nadřízeným. Jeho další osud je neznámý.

Uftak byl mordorským skřetem, který sloužil pod velitelem Šagratem ve věži Cirith Ungol. S rozhovoru mezi Šagratem a Gorbagem se Samvěd dozvěděl o Uftakovi, který byl stejně jako Samův pán Frodo uštknut pavoučicí Odulou. Ta na skřeta zřejmě zapomněla a živého, svázaného Uftaka tak po několika dnech objevili v jedné z Odulyných spižíren jeho druhové, kteří jej však ponechali bez pomoci jeho osudu.

Uglúk byl vůdcem skupiny Uruk-hai, která napadla Společenstvo prstenu na Amon Henu, usmrtila Boromira a zmocnila se hobitů Smíška s Pipinem. Skřeti se zajatými hobity vedení Uglúkem poté vyrazili směrem k Železnému pasu, kde měli hobity odevzdat svému pánu Sarumanovi. Uglúk se při tom dostal do sporu s vůdcem mordorských skřetů Grišnákhem, který prosazoval cestu k Anduině a předání zajatců jednomu z nazghûlů. Nedaleko lesa Fangorn byli skřeti dohnáni, v noci přepadeni a do jednoho pobiti rohanskými jezdci. Uglúk byl zabit synovcem krále Théodena Éomerem.

Velký skřet

editovat

Velký skřet byl vůdcem skřetů z Mlžných hor na konci třetího věku. Jeho muži zajali výpravu trpaslíka Thorina Pavézy, kterou přivedli před svého vůdce. Velký skřet byl usmrcen Gandalfem a družině se podařilo ze skřetího města uprchnout.

Související články

editovat

Literatura

editovat