Boží hrob (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Boží hrob může být:

  • Boží hrob – hrob Ježíše Krista a jeho symbolické zobrazení stavěné v katolických kostelích o Velikonocích
  • kaple Božího hrobu nebo někdy zkráceně Boží hrob – kaple zasvěcená Božímu hrobu
v České republice
v Izraeli