Bočník je nízkoohmový rezistor připojený sériově s zátěží (spotřebičem). Slouží k měření nebo detekci proudu procházejícího zátěží. Prochází-li zátěží (a tedy i bočníkem) proud, vzniká na bočníku úbytek napětí, který je úměrný procházejícímu proudu dle Ohmova zákona, tento úbytek lze měřit voltmetrem.

Zapojení s bočníkem (Rb) a zátěží (Rz)
Symbol
Bočník, 2500 A s odporem 24 µΩ

Bočníky jsou využívány pro zvýšení základního měřicího rozsahu ampérmetru, v multimetrech pro měření proudu, neboť jejich elektronika je v schopna měřit jen napětí, a také pro detekci procházejícího proudu, např. v automobilech, kde je řídicí jednotka schopna rozeznat poruchu žárovky ve světlometu nebo přetížení nějakého okruhu.

Externí odkazyEditovat