Biologická interakce

Biologické interakce či ekologické případně mezidruhové vztahy označují způsob soužití mezi několika druhy organismů.

Rozlišují se nejčastěji tyto typy:

  • negativní interakce
  • pozitivní interakce
    • mutualismus – oboustranně výhodné soužití organizmů
    • komenzálismus – vztah pro jednu stranu výhodný (komenzál), pro druhou neutrální (hostitel), např. saprofytismus, přiživování na zbytcích

Externí odkazy editovat