Bhaga

védský bůh

Bhaga je védský bůh, jeden z nebeských bohů Áditjů představuje personifikaci božské štědrosti či odměňování zásluh. Jeho jméno znamená jednoduše „příděl“ či „přidělovatel“. Je analogické avestánskému baga a praslovanskému *bogъ v obou případech s významem „bůh“, ale také řeckému daimón.[1][2] Je mu věnován rgvédský hymnus 7.41 kde je společně s dalšími božstvy vzýván za úsvitu.[3]

Později mu byla přisouzena manželka jménem Siddhi „Dokonalost“, synové Vibhu „Mocný“, Prabhu „Svrchovaný“, Mahimán „Velikán“ a dcera Ášis „Naděje“.[4]

Podle George Dumézila je Bhaga, společně s Arjamenem, méně významným představitelem první indoevropské funkce – svrchovanosti. Martin Golema v témže duchu považuje za jeho analogii slovanského Dažboga „Dávajícího boha“ či „Dárce bohatství“.[5]

Reference editovat

  1. WEST, Martin Litchfield. Indo-European Poetry and Myth. New York: Oxford University Press, 2007. Dostupné online. ISBN 978-0-19-928075-9. S. 121. 
  2. PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 66. 
  3. http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv07041.htm
  4. FILIPSKÝ, Jan. Encyklopedie indické mytologie. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-52-4. S. 27. 
  5. DYNDA, Jiří. Archaické slovanské náboženství z pohledu komparativní mytologie Georgese Dumézila. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky. Vedoucí práce Dalibor Antalík. s. 52. Dostupné online.