Besselův elipsoid

referenční elipsoid, který je základem S-JTSK

Besselův elipsoid (také Besel 1841) je referenční elipsoid Země vytvořený v roce 1841 Friedrichem Wilhelmem Besselem. Je založen na deseti meridionálních obloucích a osmatřiceti přesných měření astro-geografické zeměpisné šířky a délky. Rozměry os elipsoidu byly definovány pomocí logaritmů v souladu s tehdejšími početními metodami.

V Česku z Besselova elipsoidu vychází Jednotná trigonometrická síť katastrální. Dále je využíván také např. v Rakousku, Německu, Švýcarsku, ale také třeba v Indonésii, Namibii nebo Eritreji.

Rozměry Besselova elipsoiduEditovat

Velká poloosa a (rovníkový poloměr) 6 377 397,155 m
Malá poloosa b (polární poloměr) 6 356 078,963 m
Zploštění f 1 / 299,152815

Související článkyEditovat