Basis pursuit je optimalizační problém ve tvaru:

kde vektor x délky N je řešení problému, vektor y délky m jsou pozorovaná data a matice A o rozměrech m×N, M < N, je tzv. měřicí matice.

Tato optimalizační metoda je používána k hledání řídkých řešení nedourčených soustav lineárních rovnic, za předpokladu dostatečné řídkosti vektoru x řešení tohoto problému odpovídá řešení -optimalizace (viz komprimované snímání).[1]


Související články

editovat

Reference

editovat
  1. Hrbáček, R.; Rajmic, P.; Veselý, V. & Špiřík, J.? Řídké reprezentace signálů: úvod do problematiky. Elektrorevue – Internetový časopis, 2011, 1-10