Binární – fázové klíčování (Binary-Phase Shift Keying “BPSK”) je digitální modulace založená na posunutí fáze harmonické nosné o 0° nebo 180° v závislosti na hodnotě binárního modulačního signálu. Modulace BPSK je ekvivalentní s fázovou modulací (PM) digitálního signálu a také s amplitudovou modulací s oběma postranními pásmy a potlačenou nosnou (DSB-SC) pásmového signálu s bipolárním digitálním signálem. Na následujícím obrázku je uveden časový průběh modulovaného signálu DSB-SC s použitým předmodulačním filtrem. Z tohoto průběhu vyplývá, že použitím předmodulačního filtru pro modulovaný BPSK signál vzniká DSB-SC modulovaný signál.

Konstelační diagram BPSK.

Matematický popisEditovat

Okamžitou hodnotu signálu PSK lze obecně vyjádřit vztahem:

 , kde
  – je amplituda signálu
  – je úhlová rychlost nosného signálu
  – je fázový posun
  – je okamžitá hodnota modulačního signálu

V případě BPSK nabývá modulační signál x(t) pouze dvou hodnot -1 a 1, resp. reprezentuje binární symboly 0 nebo 1, tedy:

 , pro x(t) = 1 pro 1
 , pro x(t) = -1 pro 0

Pro maximální odlišení signálu při přenosu jednotlivých symbolů (aby se minimalizovala pravděpodobnost chyby při příjmu zprávy) se použije posun fáze rovný  , takže:

 
 
 
Modulovaný BPSK signál


Pro amplitudové spektrum platí přibližně:

 

Odtud pro rychlost přenosu platí:

 
  – rychlost přenosu
 šířka pásma PSK signálu


Graficky může být BPSK signál reprezentován jako body   i   na konstelačním diagramu, kde pro hodnotu na vodorovné ose platí:

 
Konstelační diagram BPSK
 

a na svislé ose:

 

Energie signálu E je dána vztahem:

 

  a   mohou být nyní vyjádřeny takto:

 
 

Související článkyEditovat