Azeotrop je směs dvou (nebo více) látek, kterou nelze pomocí destilace rozdělit na její jednotlivé složky, protože složení kapaliny a par se rovná. Důvodem pro existenci azeotropu je interakce mezi molekulami směsi (vodíkové vazby).

Příkladem azeotropu je směs ethanol-voda s 95,57 % ethanolu (teplota varu této směsi je 78,15 °C). Obvykle má azeotrop bod varu nižší než jednotlivé složky směsi; jsou však známy i případy, kdy bod varu azeotropu je vyšší než kterékoliv ze složek jako je např. kyselina mravenčí - voda[1](77,9% k. mravenčí) nebo kyselina dusičná - voda (68% HNO3).

Musíme-li rozdělit azeotropní směs, je třeba použít jiné dělicí metody než destilace. V některých případech lze azeotrop rozdestilovat při změněném tlaku (např. ve vakuu), jindy se používá přídavku třetí složky.

  1. Tabulka azeotropů - německy