Směs vody a etanolu

Směs vody a etanolu je roztok vody a ethanolu.

Koncentrace editovat

Koncentraci ethanolu ve vodě lze vyjádřit několika způsoby. K nejrozšířenějším patří:

  • hmotnostní zlomek vyjádřený v procentech
  • objemová koncentrace vyjádřená v procentech (odpovídá tzv. Trallesovým stupňům, francouzskému alkoholometru)
  • stupně Beauméovy (též stupně Baumé), kdy 0% roztok odpovídá 10 stupňům Beaumé a 100% roztok odpovídá 47 stupňům Beuamé[1]

Bod tuhnutí editovat

Voda tuhne při 0 °C, ethanol při −114 °C. Přidáním ethanolu do vody se až do koncentrace kolem 94 % ethanolu, což je eutektický bod (=eutektická teplota) snižuje bod tuhnutí, takže čím více ethanolu směs obsahuje, tím je bod tuhnutí nižší, a po dosažení této koncentrace naopak vyšší.

 
Grafické znázornění závislosti bodu tuhnutí roztoku ethanol-voda na objemové koncentraci ethanolu
Roztok ethanol-voda
Objemová koncentrace ethanolu [%] Bod tuhnutí [°C]
10 −4
20 −9
30 −19
40 −29
50 −36
60 −43
70 −52
80 −69

Hustota editovat

Koncentrace Hustota [g/cm³]
pro obj. konc.
při 15,55 °C[2]
Hustota [g/cm³]
pro hmot. zlom.
při 20 °C[3]
1 % 0,9976 0,9964
10 % 0,9857 0,9819
20 % 0,9751 0,9686
30 % 0,9646 0,9538
40 % 0,9510 0,9352
50 % 0,9335 0,9138
60 % 0,9126 0,8911
70 % 0,8892 0,8677
80 % 0,8631 0,8343
90 % 0,8332 0,8180
96 % 0,8118 0,8014
100 % 0,7937 0,7893

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. TONNER, František. Chemie organická. Praha: I. L. Kober, 1863. 150 s. Dostupné online. Kapitola Alkohol éthylový, s. 67. 
  2. KOČÍ, Bedřich, a kol. Malý slovník naučný. Praha: B. Kočí, 1925. 2120 s. Kapitola líh, s. 1246. 
  3. SÝKORA, Václav; ZÁTKA, Vladimír. Příruční tabulky pro chemiky. Třetí přepracované vydání. vyd. Praha: SNTL–Nakladatelství technické literatury, 1967. 294 s. Kapitola Hustoty vodných roztoků ethylalkoholu, s. 187.