Avoirdupois je obecná váhová soustava založená na libře o 16 uncích, součást angloamerické měrné soustavy. Její název je odvozen od francouzského sousloví avoir du pois (archaicky aveir de peis), doslova „zboží s váhou“. Pro označení tohoto váhového systému se k jednotkám někdy přidává zkratka avdp.

Soustava avoirdupois je běžně užívána v USA pro veškeré zboží kromě drahých kovů, drahokamů a léčiv. Dříve se široce používala také ve Velké Británii, dnes však byla částečně vytlačena úředně zavedeným metrickým systémem.

Základní jednotkou je libra, jejíž hodnota v soustavě SI je 0,45359237 kg.

Přehled všech jednotek:

  • dram – 1 dram = 1,772 g = 1/16 unce
  • unce (ounce, oz.) – 1 oz. = 28,35 g = 1/16 libry
  • libra (pound, lb.) - 1 lb. = 0,45359237 kg; základní jednotka
  • kámen (stone, st.) – 1 st. = 6,35 kg = 14 lb.
  • půl sudu (quarter, qtr.) - 1 qtr. = 12,7 kg = 2 st.
  • cent (hundredweight, cwt.) – 1 cwt. = 50,8 kg = 4 qtr.
  • tuna (ton) – 1 ton = 1 016 kg = 20 cwt.