Autobiografický román

Autobiografický román je román popisující vlastní život nebo životní skutečnost.

Není založený na fikci, ale na určitém reálném životopisném prvku. Autor se vrací k nějaké životní zkušenosti, kterou chce poukázat na minulost. Na její negativní nebo pozitivní vliv. Protože ale i reálné postavy a události v románu popsané jsou vždy pouze literárními postavami, mluvíme většinou o románu s autobiografickými prvky.

Příkladem je román Kluci a holky, když jsou spolu Williama Saroyana nebo Zkouška dospělosti Vladimíra Pazorka.

Související článkyEditovat