Aspirace

rozcestník

Aspirace (z lat. aspiratio, vdechnutí, vydechnutí, foukání) může znamenat:

aspirant: