Otevřít hlavní menu

Ve světové, především anglicky psané literatuře, se obvykle pod pojmem arts marketing rozumí marketing výtvarného umění (fine arts), a to jak na trzích s uměleckými díly, tak v oblasti vystavování, res. zpřístupňování umění a kulturního dědictví veřejnosti. Ale tímto pojmem se rozumí i marketing muzeí a galerií v neziskové oblasti.

Art marketing – charakteristika, přehled

V nejširším pojetí art marketing zahrnuje řadu odvětví:

 • Marketing kulturní organizace či firmy.
 • Výtvarné umění (fine arts)
 • Reprodukční umění (performing art) zahrnuje vážnou i populární hudbu, divadlo ve všech jeho formách (činohra, balet, opera, pantomima)
 • Mediální umění je mladý obor v umění. Do této kategorie patří televizní a rozhlasová tvorba, ale i texty, grafika a fotografie určené pro periodický tisk.
 • Film ve všech jeho podobách (hraný, animovaný, dokumentární; celovečerní, krátkometrážní; komerční, instruktážní apod.)
 • Multimediální umění využívá více žánrů současně. Patří sem (nejen) veletrhy, komerční výstavy, akce, hapenningy.
 • Literatura, hudba – ve smyslu díla, které při dodržení zákonů v oblasti autorských práv může být dále reprodukováno.
 • Obchod s autorskými právy (spisovatel, skladatel, výtvarník, režisér, …).
 • Nakladatelská a vydavatelská činnost literatury, hudebních a filmových nosičů.
 • Architektura.
 • Kulturní instituce, památky.
 • Sponzoring kultury a mecenáštví (fundraising).
 • Využití umělců, uměleckých děl (děl chráněných autorskými právy) pro reklamní a marketingové účely.

Art marketing lze využívat jak v neziskové sféře, kde hlavní cíl není komerční, ale cílem je uspokojovat potřeby a přání určitého okruhu lidí, tak i v oblasti obchodu s uměním ve sféře komerční.

BibliografieEditovat

 • JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0.

Související článkyEditovat