Arsinoé (Messénie)

dcera Leukippa, matka Asklépia

Arsinoé, (starořecky Ἀρσινόη), je v řecké mytologii messénská princezna. Podle některých podání s Apollónem zplodila Asklépia, častěji je však jako jeho matka uváděna thessálská princezna Korónis.

Podání o Arsinoé jako matce Apollóna bylo připisováno Hésiodovi a jeho dílu Katalog žen, jež se však zachovalo pouze ve fragmentech a citacích. Arsinoé je zmiňována jako ta jež s Apollónem zplodila Asklépia ve scholionu k Pindarovým Pýthijským ódám, jež je někdy považováno za citaci z Katalogu žen. Totéž scholion se také odvolává na Asklépiáda, podle kterého prý byla Arsinoé dcerou Leukippa a s Apollónem kromě Asklépia, vůdce lidí, zplodili i Eriópis krásných vlasů.[1] Pseudo-Apollodórova Bibliothéka uvádí že Arsinoé byla dcerou messénského krále Leukippa a sestrou Hilaeiry a Foibé, zvaných Leukippidy. Zmiňuje též podání o tom že s Apollónem zplodila Asklépia, vedle podání o Korónis.,[2] Podání o tom že byla matkou Asklépia uvádí také Cicero.[3] Zmiňuje jej též Pausaniás, který jej však považuje za fikci Hésidoda či jeho pokračovatelů, určenou k zavděčení Messéňanům. Pausaniás také uvádí že Arsionoé měla svatyni ve Spartě, nedaleko prostranství zvaného Hellénion.[4]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Arsinoe (Greek myth) na anglické Wikipedii.

  1. Hesiod, Catalogues [online]. Theoi [cit. 2020-11-29]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Pseudo-Apollodóros, Bibliothéka 3.10.3
  3. Cicero, De Natura Deorum 3.22
  4. Pausaniás. Cesta po Řecku II.. Praha: Svoboda, 1974. S. 284. Kniha II, kapitola 26, kniha III., kapitola 12..