Analýza bodu zvratu

Analýza bodu zvratu - vztah mezi náklady a tržbami

Ukázkový graf analýzy bodu zvratu

Základní pojmy:

 1. FIXNÍ NÁKLADY - Náklady, které se nemění se změnami v objemu. Firma je platí neustále ve stejné výši, i když nic nevyrábí (např. administrativa).
 2. VARIABILNÍ NÁKLADY - Náklady, které se mění v souvislosti se změnami produkce.
 • Proporcionální náklady - rostou stejným tempem jako objem produkce (přímý materiál)
 • Progresivní náklady - rostou rychleji než objem produkce (reklama)
 • Degresivní náklady - rostou pomaleji než objem produkce (spotřeba energie)
 1. CELKOVÉ NÁKLADY - (CN) = FN + VN

Výpočet bodu zvratu Bod zvratu (Q) je moment, kdy se celkové náklady na určitý počet kusů vyrovnají tržbám za určitý počet kusů.

Q = FN/(P-VN)

Vysvětlivky:

 • FN = fixní náklady
 • FN(1)= fixní náklady na jeden výrobek
 • VN = variabilní náklady
 • VN(1)= variabilní náklady na jeden výrobek
 • CN = celkové náklady
 • CN(1)= celkové náklady na jeden výrobek
 • Q(1)= počet kusů při určité produkci
 • Q = bod zvratu
 • P = prodejní cena
 • Z(ZT)= zisk/ztráta

Ukázkový příklad + vzorce pro výpočet

Zadání:

FN= 167 000 FN(1)= 668

VN= 88 750 VN(1)= 355

CN= 255 750 CN(1)= 1023

Q(1)= 250ks


Výpočet prodejní ceny:

(se ziskovou přirážkou 25%)


P= CN(1) + 25%CN(1)

P= 1023 + 256

P= 1279


Výpočet bodu zvratu:

Q= FN/P-VN(1)

Q= 181ks


Kontrola:

T= Q x P

T= 231 499


CN= FN + (VN(1)x Q)

CN= 231 255


TN = CN


Výpočet zisk/ztráta:

T= P x Q(1)

CN= FN + (VN(1) x Q(1))

Z(ZT)= T - CN