Otevřít hlavní menu

Amortizace

rozcestník na projektech Wikimedia

Amortizace může mít více významů:

  • amortizace neboli odpis majetku (v ekonomii) – postupné snižování hodnoty pracovních prostředků vyjadřující jejich opotřebování při výrobě a provozu
  • amortizace neboli umoření listiny (v právu) – úřední prohlášení listiny (dokladu, cenného papíru ap.) za neplatnou
  • amortizace neboli umoření dluhu – splácení dluhu pravidelnými splátkami vyššími než úrok
  • Amortizace (technika) – snížení hodnoty zařízení opotřebením