Amidy karboxylových kyselin

amid

Amidy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou skupiny OH karboxylové skupiny za aminovou skupinu NH2. Substituované amidy mohou mít místo obou vodíků skupiny NH2 alkyly. Amidy patří mezi funkční deriváty karboxylových kyselin.

Obecný vzorec amidu karboxylové kyseliny.
obecný vzorec substituovaného amidu.
3D model acetamidu

Příprava editovat

Reakce editovat

Názvosloví editovat

  • systematický název: základ názvu kyseliny (systematický, latinský) + (di, tri, …) + (karbox)amid
  • opisný název: např. „amid kyseliny octové/ethanové“

Externí odkazy editovat