Amidy karboxylových kyselin

amid

Amidy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou skupiny OH karboxylové skupiny za amidovou skupinu NH2. Substituované amidy mohou mít místo obou vodíků skupiny NH2 alkyly. Amidy patří mezi funkční deriváty karboxylových kyselin.

Obecný vzorec amidu karboxylové kyseliny.
obecný vzorec substituovaného amidu.
3D model acetamidu

Amidová skupinaEditovat

Nesubstituovaná amidová skupina -N−IIIH I
2
  obsahuje atom dusíku a 2 atomy vodíku. Z atomu dusíku vychází jedna volná jednoduchá vazba. Dvěma jednoduchými vazbami jsou připojeny dva atomy vodíku s oxidačním číslem +I. Oxidační číslo atomu N je -III. Celá skupina má náboj -1. Zbylé vodíky mohou být také nahrazeny uhlovodíkovým zbytkem.

PřípravaEditovat

ReakceEditovat

NázvoslovíEditovat

  • systematický název: základ názvu kyseliny (systematický, latinský) + (di, tri, …) + (karbox)amid
  • opisný název: např. „amid kyseliny octové/ethanové“