Aluze

literární pojem
Tento článek je o literárním pojmu. Další významy jsou uvedeny na stránce Aluze (rozcestník).

Aluze (také narážka) je v rámci strukturalistické teorie odkaz na jiný text nebo společenskou realitu.[1][2] Rozlišuje se aluze literární a neliterární, přímá a nepřímá, vědomá a nevědomá (reminiscence).

V architektuře se někdy pojmem aluze označuje využití architektonických prvků nebo motivů dřívějšího stylu nebo stavby, někdy i v případě novodobých replik zbořených budov.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Zapletal, Petr. Co je aluze? In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická, roč. 53, č. V 7, 2004. 51-63 s.
  2. Homoláč, Jiří. Aluze v slovesných textech uměleckých (Úvaha pojmoslovná). In: Slovo a slovesnost, ročník 50 (1989), číslo 4, 288-294 s.