Alamsdorfové

Alamsdorfy založený hrad Najštejn

Páni z Alamsdorfu byli šlechtickým rodem, jehož panství se ve 14. století nacházelo v oblastech severně a severozápadně od Chomutova. Byli zakladateli hradu Najštejna a vedli řadu sporů s německými rytířichomutovské komendy.

HistorieEditovat

Prvním známým příslušníkem rodu byl Jetřich z Alamsdorfu připomínaný v roce 1323. Centrem Jetřichova panství byl hrad Najštejn, který pravděpodobně založil, s vesnicemi BřezencemKřimovem.[1] Tyto vesnice patřily ve druhé polovině třináctého století chomutovským německým rytířům, kteří získali Křimov roku 1281 od Chotěbora z Račic a okolí Březence pravděpodobně řádu patřilo již od roku 1252.[2] Způsob, kterým se vesnice dostaly do držení Alamsdorfů, neznáme. V roce 1359 jim však patřilo po jednom lénu v KvětnověRadenově.[3] V Křimově pak měli v roce 1369 platy z nejméně tří usedlostí. Vesnice tedy byly rozdělené mezi více majitelů.[4]

Jetřich měl čtyři syny: Jana (Hanuše), Huka, Jetřicha a Jindřicha, kteří si rodový majetek rozdělili mezi sebe. JanHuk spolu drželi Najštejn a platy v Krásné Lípě, Domině, KřimověNové Vsi. Jetřich získal Březenec se Stráží (tehdy se jmenovala Čáslav) a Jindřich kromě dalších platy ve Stráži. V roce 1363 nechali bratři Jan a Huk zřídit nový oltář svatého Erazimabřezeneckém kostele. Jindřichův podíl přešel v roce 1356 na jeho syny Heníka (Hentschil) a Januše.[1] Kromě dalšího majetku jim v roce 1363 patřily platy ze tří usedlostí v Krásné Lípě, dvou usedlostí v Domině, tří usedlostí v Křimově, jeden lán v Březenci a čtvrtina Nové Vsi.[5]

Některý z Jetřichových synů nebo vnuků je možným zakladatelem hradu HausberkaBezručově údolí, jehož pozůstatky se nachází v blízkosti Krásné Lípy.[6]

Ve druhé polovině 14. století se řád německých rytířů snažil o vytlačení Alamsdorfů ze svého sousedství, což se mu nakonec v roce 1381 podařilo. Nejprve bratři Jan a Huk z Alamsdorfu prodali roku 1359 rychtu a část platů z Dominy a Krásné Lípy chomutovskému měšťanovi Hanku Plaubnerovi. Ten samý měšťan koupil ve stejném roce plat s rychtou ve Stráži od Jetřicha z Alamsdorfu a později přenechal majetek řádu, v jehož foliantech se uvedené vesnice objevují v letech 13821391. V roce 1368 prodali Heník a Januš z Alamsdorfu blíže neurčenou část panství za 75 kop grošů. Předpokládá se, že mohlo jít o v písemných pramenech neuváděný hrad Hausberk a platy ve výši čtyř kop grošů v Březenci, o které se později vedl spor ukončený až v roce 1381. Ve stejném roce potom FricoltNiggel z Alamsdorfu prodali veškerý majetek řádu za 420 kop grošů. Vzhledem k výši částky se mohlo jít o hrad Najštejn, Březenec a části Stráže, Dominy, Krásné Lípy, Křimova, Nové Vsi a dalších vesnic. O určitou část majetku probíhaly spory, které skončily až v roce 1381, kdy se Fricolt z Alamsdorfu zřekl všech práv na Březenec s příslušenstvím (lesy a polovina podacího práva k březeneckému kostelu).[5]

ReferenceEditovat

  1. a b SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Litoměřicko a Žatecko [online]. Praha: Jiří Čížek – ViGo agency, 2000. Kapitola Neuštein hrad, s. 271. 
  2. Pyšná sídla mocných. Příprava vydání Ivan Lehký, Milan Sýkora. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2014. 202 s. ISBN 978-80-86531-14-4. Kapitola Zapomenuté hrady, s. 51. 
  3. LISSEK, Petr; NOVÝ, Miroslav; SÝKORA, Milan. Záchranný archeologický výzkum v Chomutově na Žižkově náměstí. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, 2009. 132 s. Dostupné online. S. 14. Dále jen Kolektiv 2009. 
  4. Kolektiv 2009, s. 15
  5. a b Kolektiv 2009, s. 17
  6. PACHNER, Jaroslav. Hausberk – hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova. Památky, příroda, život. 2007, roč. 39, čís. 4, s. 3–5. ISSN 0231-5076. 

LiteraturaEditovat

  • ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Svazek III. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. 664 s. Kapitola Najštejn – hrad, s. 335. 

Související článkyEditovat