Akční leták je tištěný nebo elektronický materiál informující o právě probíhajících mimořádných slevách v maloobchodních nebo velkoobchodních řetězcích.

Akční leták

Obsah editovat

Akční leták zpravidla udává informace o vlastnostech zboží, původní ceně, nové (snížené) ceně a době platnosti akční nabídky. Na poslední straně dále otevírací doby a adresy prodejen obchodní sítě daného řetězce.

Trend akčních letáků má dva aspekty - jedním je snaha ušetřit a z ní vyplývající obliba u lidí, druhým je velká zátěž životního prostředí. Denně ve schránkách občanů skončí desítky tun akčních letáků. Z tohoto důvodu se průběžně stává moderní elektronická distribuce akčních letáků.

Typy editovat

  • pravidelný - vychází opakovaně s určitou periodou (zpravidla 7, 14 dní nebo 1 měsíc)
  • nepravidelný - vydávaný mimořádně
  • tištěný
  • elektronický (Pdf,JPEG)

Distribuce editovat

Tištěné letáky distribuuje řetězec zpravidla přes distribuční firmy (Česká distribuční, TNT atd.), nebo využívá služeb pošty. Elektronický leták si nakupující stahují z webových stránek řetězce nebo na specializovaných stránkách shromažďujících akční letáky všech prodejců.

Elektronický leták editovat

Elektronický leták je výraz pro speciální distribuci akčních letáků, která je prováděna pomocí internetu. Dělí se na dva způsoby:

  1. Od obchodníka - obchodník vystaví kopii tištěného letáku na svých oficiálních web. stránkách
  2. Od specializovaných serverů - specializované servery tištění leták nascanují, graficky upraví pro vložení na web a poté ho vloží na specializované stránky.

Hlavními výhodami elektronického akčního letáku jsou:

  • šetření životního prostředí
  • dohledatelnost jakéhokoliv akčního letáku v jakékoliv době
  • úspora nákladů na tisk a roznos letáků