Agentury Evropské unie

decentralizovaná organizace EU
(přesměrováno z Agentura Evropské unie)

Agentura Evropské unie je decentralizovaná organizace Evropské unie, což ji odlišuje od ostatních institucí EU. Agentury jsou zakládány k plnění konkrétních úkolů podle práva EU. Každá agentura má vlastní právní subjektivitu. Některé agentury reagují na potřebu rozvíjet vědecké nebo technické know-how v určitých oblastech, jiné spojují různé zájmové skupiny, aby usnadňovaly dialog na evropské a mezinárodní úrovni.

Existuje více než 40 agentur rozdělených do čtyř základních skupin.[1]

Decentralizované agentury

editovat

Decentralizované agentury se zřizují na dobu neurčitou k provádění politik EU.

Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky

editovat
 • Evropská obranná agentura (EDA)
 • Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS)
 • Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)

Výkonné agentury

editovat

Výkonné agentury zřizuje Evropská komise na dobu určitou a pověřuje je řízením konkrétních úkolů souvisejících s programy EU.

Agentury EURATOM

editovat

Důvodem jejich zřízení byla koordinace cílů stanovených Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM).

 • EURATOM Supply Agency (ESA)
 • F4E – Energie z jaderné syntézy

Další subjekty

editovat

Mezi tyto organizace patří subjekty zřízené jako součást programů EU a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

 • Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 • Společný podnik ECSEL
 • Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
 • Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)
 • Společný podnik SESAR
 • Shift2Rail Joint Undertaking
 • Společný podnik Clean Sky 2
 • Společný podnik BBI

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat