Agent Státní bezpečnosti

spolupracovník komunistické tajné policie v Československu

Agent Státní bezpečnosti, zkráceně agent StB, byl v komunistickém Československu tajný spolupracovník Státní bezpečnosti (StB), který plnil úkoly při odhalování, dalším rozvoji a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly, které měly zabránit takové trestné činnosti.

Přední část statistické karty tajného spolupracovníka StB s údaji Andreje Babiše z roku 1982

Šlo o kategorii vědomého spolupracovníka StB. Toto pojmenování se používá v registračních protokolech agenturních a operativních svazků Státní bezpečnosti. StB na každého spolupracovníka vedla spis, v tomto případě jím byl svazek agenta.

Úkoly agenta StB editovat

Agenti StB tvořili operační síť po celém území Československa a činnost vykonávali ve všech oblastech společenského, kulturního a hospodářského života. Ke konci období komunistické totality evidovala Hlavní správa kontrarozvědky StB 1575 aktivních agentů, krajské správy evidovaly dalších asi 7 300 agentů. Budoucí agent vstupoval do vztahu s StB tzv. vázacím aktem, který byl fixován písemným závazkem nebo ústním souhlasem, podpisem závazku mlčenlivosti, popřípadě podpisem potvrzení o převzetí odměny. Činnost agenta řídil operativní důstojník StB, který určil krycí jméno, instruoval agenta o spojení, zadával konkrétní úkoly, přebíral informace, případně předával odměny.[1]

Způsob práce agenta editovat

Agent získával poznatky :

  • zpravodajsky – vyzvídáním
  • dotazováním – vytěžováním objektu
  • pozorováním
  • operativním ohledáváním – utajeným vstupem do spisů a dokumentů objektu
  • experimentem – zpravidla provokací.

Agenturní síť dodávala své poznatky ojediněle i po sametové revoluci až do rozpuštění StB 15. února 1990. Omezení pro uplatnění bývalých agentů StB ve veřejném životě po pádu komunistické totality měl řešit lustrační zákon.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Agent Štátnej bezpečnosti na slovenské Wikipedii.

  1. a b ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 12. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat