Adresář nakladatelů v ČR

on-line databáze spravovaná Národní knihovnou České republiky

Adresář nakladatelů v ČR je on-line databáze spravovaná Národní knihovnou České republiky, která obsahuje údaje o nakladatelích (vydavatelích) účastnících se systému ISBN v Česku od roku 1989 a systému ISMN v Česku od roku 1996. Zahrnuti jsou i nakladatelé neregistrovaní ani v ISBN, ani v ISMN, jejich údaje se však neaktualizují. V polovině roku 2015 databáze obsahuje přes 5500 záznamů. [1]

Mezinárodní adresář knižních nakladatelů (Global Register of Publishers) spravuje Mezinárodní agentura ISBN sídlící v Londýně (The International ISBN Agency); ten obsahuje údaje i o knižních nakladatelích v Česku.

Mezinárodní adresář hudebních nakladatelů (Music Publishers' International ISMN Database) spravuje Mezinárodní agentura ISMN sídlící v Berlíně (The International ISMN Agency); ten obsahuje údaje i o hudebních nakladatelích v Česku.

Adresář nakladatelů v ČR je – vedle přidělování čísel ISBN a ISMN jednotlivým titulům národní produkce a tvorby databáze ISN (Ohlášené knihy a hudebniny) – jedním z produktů provozu systémů ISBN a ISMN v Česku.[2] Adresář spravuje Národní knihovna České republikyČeská národní agentura ISBN a ISMN.

Reference

editovat
  1. NAK - Adresář nakladatelů v ČR [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2007- [cit. 2015-06-29]. [Informace o bázi]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/nak.
  2. JEŘÁBEK, Antonín. Mezinárodní registrační systémy. In: Národní knihovna České republiky [on-line]. [Praha]: Národní knihovna ČR, (poslední aktualizace) 23.1. 2015 [cit. 2015-06-30]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn.

Externí odkazy

editovat