Adresář nakladatelů v ČR

on-line databáze spravovaná Národní knihovnou České republiky

Adresář nakladatelů v ČR je on-line databáze spravovaná Národní knihovnou České republiky, která obsahuje údaje o nakladatelích (vydavatelích) účastnících se systému ISBN v Česku od roku 1989 a systému ISMN v Česku od roku 1996. Zahrnuti jsou i nakladatelé neregistrovaní ani v ISBN, ani v ISMN, jejich údaje se však neaktualizují. V polovině roku 2015 databáze obsahuje přes 5500 záznamů. [1]

Mezinárodní adresář nakladatelů každoročně vydává Mezinárodní agentura ISBN sídlící v Londýně; ten obsahuje údaje i o nakladatelích v Česku. Adresář nakladatelů v Česku je (vedle přidělování čísel ISBN jednotlivým titulům národní produkce, tvorby databáze ISN (Ohlášené knihy a hudebniny) a vydávání elektronického čtrnáctideníku O.K. - Ohlášené knihy a hudebniny) jedním z produktů provozu systému ISBN v Česku (vzniká pod záštitou Národní agentury ISBN sídlící v Národní knihovně ČR). [2]

ReferenceEditovat

  1. NAK - Adresář nakladatelů v ČR [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2007- [cit. 2015-06-29]. [Informace o bázi]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/nak.
  2. JEŘÁBEK, Antonín. Mezinárodní registrační systémy. In: Národní knihovna České republiky [on-line]. [Praha]: Národní knihovna ČR, (poslední aktualizace) 23.1. 2015 [cit. 2015-06-30]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn.

Externí odkazyEditovat