Adolescence (z lat. adolescens, dospívající, mladý), také dorostové období či dospívání je vývojové období mladého člověka mezi pubertou (pohlavním dozráváním) a ranou dospělostí, zpravidla od 11–13 do 21 let věku.[1] Dospívání charakterizuje napětí mezi prakticky plnou fyzickou a sexuální dospělostí, kdežto sociálně-psychologicky se mladý člověk teprve chystá do světa.

Adolescenti v Oslu (Norsko)

V psychologii editovat

Psychologicky adolescenci charakterizuje postupné konsolidování duševního života (proti krizím a labilitě puberty), krystalizace postojů a názorů a zejména rozumově psychické zrání. Dochází k rozvinutí sebevědomí, sebejistoty, samostatnosti a v neposlední řadě k integraci osobnosti. Jedinec dosahuje již téměř vrcholu rozumových schopností, úroveň inteligence tohoto období se v dalším životě překračuje jen výjimečně.

Adolescence je však také období krizí, například statisticky častějších pokusů o sebevraždu nebo vyšší náklonnosti ke zneužívání drog. Také z prvních sexuálních zkušeností vznikají často psychická traumata.

V sociologii editovat

 
Adolescenti

Ze sociologického hlediska je adolescence období oddělování od orientační (primární) rodiny, zapojování do společnosti a jejích institucí, přejímání dospělých rolí, hledání a vymezování vlastního společenského postavení. Protože jde zároveň o náročné období rozvíjení genitální sexuality, přimlouvá se například psycholog Erik Erikson za jakési společenské hájení adolescentů, jejichž výstřelky se mají posuzovat shovívavěji.[2] Podobné rozlišení se vyskytuje i v právu.

Teenager editovat

Teenager je anglické označení pro mladého člověka (adolescenta), často ještě v období dospívání (pubertě). Do češtiny se někdy nepřesně překládá jako náctiletý. Anglické slovo teenager ale vychází ze zakončení „-teen“ u číslovek 13–19, kdežto české slovo náctiletý by mělo podle stejného principu zahrnovat lidi od 11 do 19 let věku a v tomto významu jej čeština používala ještě před převzetím slova „teenager“.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Jandourek, Sociologický slovník. Heslo Adolescence. Str. 13.
  2. Jandourek, Sociologický slovník. Heslo Adolescence, str. 13–14.

Literatura editovat

  • J. Jandourek, Sociologický slovník. Praha 2001. Heslo Adolescence, str. 13n.
  • P. Macek, Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha : Portál, 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X

Související články editovat

Externí odkazy editovat