Administrativní dělení Chorvatska

Chorvatské župy.

Chorvatsko se od roku 1992 dělí na 21 žup, ty se dále dělí na opčiny (v průměru kolem 10-20) které mají podobné postavení, jako české obce, a města. Opštiny i města se dále dělí na naselje, přeložitelné jako sídlo či sídliště. Když bylo Chorvatsko součástí Jugoslávie, dělilo se jen na opčiny (chorv. općina), které byly menší než současné župy.