Ada (programovací jazyk)

programovací jazyk

Ada je robustní staticky typovaný programovací jazyk vyvinutý v 70. letech na objednávku amerického ministerstva obrany. Je primárně určen pro programování velkých a mission-critical projektů, přesto se jedná o univerzální programovací jazyk. V novějších verzích byla přidána podpora pro objektově orientované programování.

Ada
Vznikl v 1980
Typová kontrola silná, statická
Dialekty SPARK, Ravenscar profile
Ovlivněn jazyky C++, Java, Eiffel, Pascal, Smalltalk
Ovlivnil jazyky C++, Java, Eiffel
Web http://www.adaic.org/

Byl pojmenován po historicky první programátorce Adě, hraběnce z Lovelace.

Typový systémEditovat

Typový systém Ady zakazuje implicitní převody typů, vše je nutno určit explicitně. Například když se definují typy:

type Jablka is new Integer;
type Hrusky is new Integer;

nelze mezi nimi explicitně převádět, přestože mají stejnou fyzickou reprezentaci.

Hello, worldEditovat

Ukázkový program Hello world v Adě může vypadat následujícím způsobem (pro Ada.Text_IO.Put_Line existuje zkratka, zde je pro přehlednost použita plná forma):

with Ada.Text_IO;

procedure Hello is
begin
	Ada.Text_IO.Put_Line("Hello, world!");
end Hello;

Externí odkazyEditovat