Abyssální plošina

útvar oceánské kůry

Abyssální plošina, česky hlubokomořská plošina, je rozsáhlý útvar na oceánské kůře. Jedná se o morfologicky málo členité oblasti oceánské pánve mezi hřbety a subdukčními zónami.

Tmavě modrou barvou jsou vyznačeny oblasti abyssálních plošin, které se rozkládají mezi rifty a příkopy.

Plošiny jsou tvořeny převážně bazickými magmaty, které mají na povrchu sklovitou strukturu, díky rychlému ztuhnutí v mořské vodě. Jejich povrch je pokryt jen minimem sedimentů, jelikož sem již nesahá transportní činnost z kontinentů. Sedimentární vrstva je velmi tenká a je tvořena převážně z drobného sopečného prachu, který unášel vítr, případně z kosmického prachu a mikrometeoritů, jílů, radiolaritů a případně v menších hloubkách (nad CCD hranicí) také karbonáty. Veškerá tato sedimentace probíhá jen velmi pomalu a mocnosti sedimentů jsou velmi malé.[1] Minimální zastoupení má obsah látek z kontinentů, které sem může dopravit nanejvýš vítr anebo proudy v mořské vodě. Zvláštním případem jsou ojedinělé výskyty spadlých kamenů (dropstones), které byly na dno doneseny transportní činností ledovců.[2]

V oblastech zvýšené sopečné aktivity nad horkými skvrnami (hotspot) je vyrovnaný povrch plošin narušován sopečnými kužely, které mohou vystupovat až nad mořskou hladinu (jako v případě Havajských ostrovů). Jejich celková výška může být větší než pozemských velikánu v Himálají. Místy se objevují také "stolové hory" (guyoty).[3]

Reference editovat

  1. http://science.jrank.org/pages/7/Abyssal-Plain.html
  2. Archivovaná kopie. www2.itu.edu.tr [online]. [cit. 2007-06-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-06-24. 
  3. Archivovaná kopie. www.zemepis.com [online]. [cit. 2007-06-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-05-27.