Abbott

rozcestník na projektech Wikimedia

Abbott může být:

místopisné jméno
příjmení
jiné