8. tisíciletí př. n. l.

Na přelomu 9. a 8. tisíciletí př. n. l. začíná ve střední a západní Evropě období mezolitu. V oblasti Blízkého východu však začíná období neolitu. Jericho, které je pokládáno za první město, čítalo asi 1500 obyvatel. Jako stavební materiál se vyráběly cihly z bláta. Zemědělství již bylo na poměrně vysoké úrovni, ve velkém se pěstovala pšenice, ječmen, len a fíky, chovaly se ovce a kozy.

Na pomezí 8. a 7. tisíciletí př. n. l. vznikají v Řecku a na jeho ostrovech první osady. Lidé, kteří zde žili, se živili jako zemědělci a pastýři, z nichž se pak stanou obchodníci a později začnou vznikat první řecké civilizace tzv. Egejské civilizace (Helladská, Kykladská, Minojská, Mykénská a Kyperská).

Externí odkazyEditovat