Události editovat

Makedonská říše editovat

Řecko editovat

  • Obležený Antipatros je zachráněn Leonnatem s armádou sestávající z 20 000 pěších a 1 500 jezdců. Lennates je v boji zabit.
  • Krateros porazí v bitvě athénskou flotilu. Touto bitvou končí Lamijská válka.
  • Démosthenés prchá z Athén, ale je dostižen a tak raději spáchá sebevraždu.
  • Hypereidés utekl na Aiginu, kde byl však chycen Makedonci a odsouzen k smrti.

Egypt editovat

  • Podle starého zvyku pochovávají makedonští králové své předchůdce na potvrzení svého nároku na trůn. Ptolemaios kvůli tomu unesl tělo Alexandra Velikého do Egypta a pochoval ho zde ve zlatém sarkofágu.
  • Poté Ptolemaios přebírá bez souhlasu Perdikka vládu i nad Kyrénou
  • Nakonec popravil Kleomena, kterého podezíral z inlkinace k Perdikkovi. Tím se dostal k obrovskému majetku, který Kleomenés nashromáždil.

Úmrtí editovat

Hlavy států editovat

Externí odkazy editovat