Tento článek je o roku. O čísle pojednává článek 238 (číslo).
1. tisíciletí
  2. stol.3. století • 4. stol.  
◄◄     234235236237238 • 239 • 240 • 241 • 242     ►►

Události editovat

 • Karpové napadli Moesii; Římský císař Maximinus Thrax vede proti nim odvetnou vojenskou výpravu.
 • I přes zaplacení tributu Karpové i Gótové odmítají opustit Moesii.
 • V kartágském Thysdru vypuklo povstání bohatých obyvatel a ti zabili místního správce.
 • 7. března – Novými římskými císaři v Africe zvoleni spoluvládci Gordianus I. (ač korunu nechtěl) a Gordianus II.; chystali se na tažení na Řím.
 • Meztím numidský správce Capellianius loajální Maximinovi napadne Gordianské Kartágo, Maximinus táhne ze severu říše směrem k Římu.
 • 12. dubna – Vpád Numidanů do Kartága; oba Gordianové zemřeli (první se oběsil, druhý byl zavražděn numidskými vojáky); Capellianus trestá Gordianovy přívržence.
 • 22. dubnaPupienus a Balbinus se stali na návrh senátu, který se vzbouřil proti Maximinovi, novými římskými císaři.
 • květen – město Aquileia se přidalo na stranu římského senátu proti císaři Maximinovi Thraxovi a ten je posléze během obléhání města kvůli nepřiměřené krutosti popraven vlastními vojáky.
 • 29. červenceGordianus III. (při předchozí volbě císaře byl kandidátem lidu) se po smrti Pupiena a Balbina (oba zajati a zabiti při spiknutí praetoriánů) stává novým římským císařem.
 • Budoucí římský císař Valerianus se stal Princepsem senatem.
 • Dokončena rekonstrukce Kolosea potom, co byl roku 217 poničen bleskem.
 • Gótové z Ukrajiny překročili Dunaj a plenili římské území téměř k hranicím Anatolie
 • V severní Africe byla rozpuštěna Legio III Augusta. Obnovena byla až roku 253; do té doby se o bezpečnost staraly pouze pomocné oddíly.

Úmrtí editovat

Hlavy států editovat

Externí odkazy editovat