14 slov (anglicky Fourteen Words) je termín spjatý s bílými nacionalisty a jedná se o čtrnáctislovný slogan, který formuloval David Lane. 14 slov rovněž odkazuje na další čtrnáctislovný slogan, který smyslem navazuje na slogan první.

We must secure the existence of our people and a future for White Children.
Musíme zajistit existenci našeho lidu a budoucnost pro bílé děti.

Původ Editovat

Because the beauty of the White Aryan women must not perish from the earth.
Jelikož krása bílé árijské ženy nikdy nesmí zmizet z povrchu zemského.

S oběma slogany přišel David Lane, tehdejší člen organizace The Order.

Lane ve své autobiografii uvádí, že druhý slogan vymyslel v období, kdy se blíže zajímal o prastaré pohanské náboženství Germánů, což vedlo k osobní ideologické vzpouře vůči judeokřesťanským hodnotám tradičně zakořeněným v Lanově rodině. Lane retrospektivně vzpomíná na Mary Lou, katolickou dívku s blonďatými vlasy a modrýma očima, a fundamentální významnost této představy, jenž ho upevnila v klíčových představách o nadřazenosti a podřadnosti lidských ras po celý život.