-

rozcestník na projektech Wikimedia

Znak - může označovat:

  • spojovník – interpunkční znaménko sloužící ke spojení dvou slov, ke spojení neslovního výrazu se slovem a k naznačení, že slovo pokračuje na jiném místě
  • pomlčka – interpunkční znaménko vyznačující přestávku v řeči či oddělující části projevu (pomlčka se správně vyznačuje znakem „–“ nebo „—“)
  • znaménka plus a minus – matematické znaménko minus (správně se vyznačuje znakem „−“)
  • písmeno T – kód v Morseově abecedě