Otevřít hlavní menu

Е (minuskule е) je písmeno cyrilice. Jeho tvar se v minuskulní i majuskulní variantě shoduje s tvarem písmena E v latince.

Е е
Písmeno cyrilice
Cyrillic letter Ye - uppercase and lowercase.svg
Kódování (dec/hex)
Unicode    Majuskule 1045/0415
   Minuskule 1077/0435

ISO 8859-5    Majuskule 181/B5
   Minuskule 213/D5

Windows-1251    Majuskule 197/C5
   Minuskule 229/E5

CP866    Majuskule 133/85
   Minuskule 165/A5

KOI7
101/65

KOI8    Majuskule 229/E5
   Minuskule 197/C5

YUSCII    Majuskule 69/45
   Minuskule 101/65
Ѐ ѐ
Písmeno cyrilice
Cyrillic letter Ye with grave - uppercase and lowercase.svg
Kódování (dec/hex)
Unicode    Majuskule 1024/0400
   Minuskule 1104/0450

Unicode
(složený znak)
   Majuskule 1045/0415
+
768/0300
   Minuskule 1077/0435
+
768/0300

ISO 8859-5    Majuskule
   Minuskule

Windows-1251    Majuskule
   Minuskule

CP866    Majuskule
   Minuskule

KOI7

KOI8    Majuskule
   Minuskule

YUSCII    Majuskule
   Minuskule

V ruštině a běloruštině slouží k zápisu slabiky je v češtině (pokud následuje po tvrdé souhlásce, vyslovuje se pouze jako e, j se „vyčerpá“ na změkčení souhlásky, podobně jako se v češtině vyslovuje jako [ďe]). Nejotovaná hláska se zapisuje písmenem Э.

V bulharštině, srbštině a ukrajinštině slouží k zápisu hlásky e v češtině. V ukrajinštině se jotovaná hláska zapisuje písmenem Є.

V bulharštině a makedonštině se kvůli rozlišení významu používá rovněž písmeno Ѐ (čárka označuje přízvuk), které ale není považováno za samostatné písmeno.

Další varianty písmena Е:

V arménském písmu písmenu Е odpovídá písmeno Ե (ե).

V hlaholici písmenu Е odpovídá písmeno .