Žalm 1 („Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků“) je první kapitolou biblické Knihy žalmů.

Žalm 1 ve Svatofloriánském žaltáři (latinsky, německy (stará horní němčina), polsky)

Označení žalmu jako „prvního“ je problematické s ohledem na to, že některé prameny odkazují na následující žalm výslovně jako na žalm „první“. Tento rozpor se vysvětluje zpravidla buď tím, že dnešní Žalm 1 byl původně chápán jako jakýsi prolog celé první knihy či celého souboru a nenesl vlastní číslo.[1] Dle jiných vysvětlení tvořily žalmy 1 a 2 původně jeden celek, popřípadě byl Žalm 1 přidán do sbírky později. Samotný obsah žalmu je nadčasový a těžko z něj usuzovat na dobu vzniku.

ObsahEditovat

Svým obsahem a stylem připomíná spíše Knihu přísloví.[zdroj?] Žalm lze rozdělit do tří částí:

  1. definice člověka spravedlivého a jeho způsobů (v. 1–2), pojatá zprvu negativně a následně pozitivně;
  2. odměna spravedlivého (v. 3);
  3. zavržení bezbožného a hříšného (v. 4–6).

Definici hříšníka obsahuje žalm pouze v nepřímé podobě – lze ji snadno dovodit z negativní definice spravedlivého v prvním verši.

Didaktické poselství, shrnuté v závěrečném verši, zdůrazňuje přirozený charakter „odměny“ a „trestu“, který nevyžaduje žádný mimořádný boží zásah: Cesta spravedlivého je v souladu s boží vůlí a proto má úspěch. Cesta bezbožníků je ze své povahy nicotná a jako taková nemůže mít trvání.

UžitíEditovat

V židovské náboženské praxi se vyskytuje jako součást cyklu žalmů 1–4, které je zvykem recitovat po skončení večerní liturgie pro Jom kipur.

Katolická církev zařadila Žalm 1 do liturgie hodinek svátků spojených s Ježíšem Kristem, jakožto vzorem spravedlivého člověka, opěvovaného tímto žalmem. Z podobného důvodu jej řadí i do liturgie pro dny památky mučedníků a vyznavačů.[2]

Hudební zpracováníEditovat

Jakožto součást často zhudebňované Knihy žalmů se tento žalm dočkal četných hudebních zpracování. Ze samostatných úprav Žalmu 1 patří mezi významná díla těchto autorů:

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HEJČL, Jan Nepomuk. Bible česká. Díl prvý: Knihy Starého zákona. Svazek II.. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1921. S. 171. 
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Výklad posvátných žalmů. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1900. Kapitola 1. žalm, s. 9. 

Externí odkazyEditovat