Štěpení jádra

rozcestník

Štěpení jádra je jaderná přeměna jader, s nukleonovým číslem větším než 4, na více dceřiných jader, již jiných atomů.