Šablona:Refn

Šablona umožňuje do textu článku vložit poznámku, která obsahuje reference.

Tato šablona řeší omezení (dané nástrojem Cite.php), které neumožňuje vytvářet vnořené reference, tj. nelze vkládat kód vymezený párem značek <ref> text reference </ref> uvnitř jiného páru značek <ref> ... </ref> (používaných i pro poznámky). Šablona k tomu využívá magické slůvko {{#tag:}}.

PoužitíEditovat

Šablona se používá vložením kódu

{{Refn|group=pozn.|text poznámky<ref>text reference</ref>}}

Který vloží poznámku s referencí uvedenou mezi značky <ref> ... </ref>.

Je možné použít i jinak pojmenovanou skupinu poznámek (group) a poznámku pojmenovat (name), aby ji bylo možné použít opakovaně:

{{Refn|group=Název skupiny|name=název|text poznámky…}}

Šablonu lze také použít pro vložení kouzelných slůvek a odkazů typu [[Nápověda:Poznámky|]], které se v referencích nezobrazují očekávaným způsobem.

UvozovkyEditovat

Reference a jejich zobrazování lze provádět vzásadě dvěma způsoby:

 • pomocí systémových tagů, jak si je definoval systém MediaWiki;
 • pomocí šablon, ať už systémových {{tag:..}}, nebo uživatelsky naskriptovaných wikipedisty.

U těchto dvou způsobů platí požadavky na zápis uvozovek:

 • U tagů se hodnoty musí zabalit do uvozovek, protože jde o standard XML, ovšem sama hodnota uvnitř nich jimi zůstává neovlivněna.
 • U šablon se naopak uvozovky nepoužívají, a pokud ano, jde o součást hodnoty.

Zápisy poznámek bývají možné oběma způsoby: jak pomocí tagů, tak šablonami. Pak je ale potřeba dávat pozor, že při předělávání jednoho zápisu na druhý je také potřeba přidat/odebrat i uvozovky!

Příklady použitíEditovat

Následující příklad ukazuje vložení poznámky doplněné pojmenovanou ("Autor") referencí, jejíž obsah je vložen citační šablonou pod nadpisem Reference (využití Referencí pod článkem). Sama poznámka je pojmenovaná ("poznamka"), což umožňuje její opakované vložení kódem <ref name="poznamka" group="pozn."/>.

Přímo pomocí tagů a systémových funkcíEditovat

Text doplněný o poznámku.{{#tag:ref|Poznámka s citací<ref name="tag-Autor" />|group=tag-pozn.|name=tag-poznamka}}

Další text doplněný stejnou poznámkou.<ref group="tag-pozn." name="tag-poznamka" />

===== Poznámky podle tagů =====
<references group="tag-pozn." />

===== Reference podle tagů =====
<references>
 <ref name="tag-Autor">
{{Citace monografie
 | příjmení = Příjmení
 | jméno = Jméno
 | titul = Název knihy
}}
 </ref>
</references>

Výsledek pomocí tagů a systémových funkcíEditovat

Text doplněný o poznámku.[tag-pozn. 1]

Další text doplněný stejnou poznámkou.[tag-pozn. 1]

Poznámky podle tagůEditovat
 1. a b Poznámka s citací[1]
Reference podle tagůEditovat
 1. PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy. [s.l.]: [s.n.] 

Pomocí šablonEditovat

Zadávací šablona {{Poznámka}} neumí parametr |name, tak je nutno použít šablonu {{Refn}}.

Zobrazovací šablona {{Poznámky}} má přednastavený |group = P, tak je nutno tuto hodnotu výslovně přepsat, zresetovat.

Text doplněný o poznámku.{{refn|group=šab-pozn.|name=šab-poznamka|Poznámka s citací{{refn|name=šab-Autor}}}}

Další text doplněný stejnou poznámkou.{{refn|group=šab-pozn.|name=šab-poznamka}}

===== Poznámky podle šablon =====
{{Poznámky|group=šab-pozn.}}

===== Reference podle šablon =====
{{Poznámky|group=
 |{{Refn|name=šab-Autor
  |{{Citace monografie
   | příjmení = Příjmení
   | jméno = Jméno
   | titul = Název knihy
  }}
 }}
}}

Výsledek pomocí šablonEditovat

Text doplněný o poznámku.[šab-pozn. 1]

Další text doplněný stejnou poznámkou.[šab-pozn. 1]

Poznámky podle šablonEditovat
 1. a b Poznámka s citací[1]
Reference podle šablonEditovat
 1. PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy. [s.l.]: [s.n.] 

Související šablonyEditovat

vkládání referencí, do textu článku
pro základní prosté reference na zdroj tvrzení:
 • <ref>zdroj</ref> – prostá značka (tag) pro definici reference na zdroj tvrzení;
 • {{Refn}} – stejná reference, jen pomocí šablony.
skupina referencí nebo poznámka
 • {{Poznámka}} – poznámka do textu, s přednastaveným |group = pozn. .. párová k výpisové šabloně {{Poznámky}};
 • <ref group="pozn.">text poznámky</ref> – lze použít i přímý zápis tegem, s hodnotami parametrů v uvozovkách .. párové k výpisovému tagu <references group="pozn." />.
znovupoužitelná reference/poznámka
 • <ref name="pojmenovaná">zdroj</ref> + <ref name="pojmenovaná" /> – pojmenovaná a tedy znovupoužitelná reference;
 • <ref name="pojmenovaná" group="pozn.">text poznámky</ref> – pojmenovaná a tedy znovupoužitelná poznámka.
reference v poznámce
pro vložení reference do textu nebo i do poznámky, zanořeně: Zanořovat však lze jen do šablon, a dynamicky předávat hodnoty, do tagů však ne.
 • {{Refn}} – pomocí šablony naskriptované wikipedisty;
 • {{#tag:ref}} – strojovější zápis, tag přepsaný do systémovové šablony; text (body) musí být první, byť prázdný a se zdvojeným svislítkem, parametry až pak, bez uvozovek.
výpis referencí, dole pod článkem
 • <references /> – prostý výpis referencí definovaných v textu;
 • <references> jednotlivé reference </references> – výpis pojmenovaných a tedy i násobně použitelných referencí definovaných přímo uvnitř, na místě výpisu.
výpis poznámek
 • {{Poznámky}} – výpis poznámek pod článkem, posbíraných z textu celého článku .. párová k zadávací šabloně {{Poznámka}};
 • <references group="pozn." /> – lze použít i přímý zápis .. párový k zadávacímu tagu <ref group="pozn.">text poznámky</ref>.