Řecko-kartaginské války

války

Řecko-kartaginské války je označení pro boje mezi starověkými Řeky a Kartágem5.3. století př. n. l. o ovládnutí Sicílie. Sicilská řecká města však také válčila mezi sebou a vítězit nad Kartágem se jim většinou dařilo jen tehdy, když se spojila pod vedením Syrákús. S Kartágem později začali válčit Římanépunských válkách, Sicílii ovládli a nakonec Kartágo porazili a zničili.

Trosky řeckého města Selinúntu zničeného Kartágem za válek o Sicíli

Řecké kolonie se nacházely především na východě (Messina, Naxos, Syrákúsy) a na jihu (Gela, Akragás). Kartáginci měli opěrné body na západě (Panormos, Lilybaion).

První válka

editovat

K prvnímu konfliktu došlo, když tyran Therillos povolal Kartágince na pomoc poté, co byl vypuzen z Himery Thérónem z Akragantu. Thérón se však spojil se syrákúským Gelónem a Kartágince porazili roku 480 př. n. l. v bitvě u Himery.

Války za Dionýsia

editovat

Další konflikt nastal roku 409 př. n. l., kdy Kártáginci přišli na pomoc Segestě proti Selínúntu. Podařilo se jim porazit nejen Selínús, ale i Himeru, Akragás a Gelu. Získaná území jim byla zaručena mírem se syrákúským Dionýsiem I., který byli nuceni uzavřít kvůli moru. Dionýsios s nimi poté ještě třikrát válčil, vybojoval vítězství, ale přesto Kartágu část zisku z výbojů zůstala.

Druhá polovina 4. století

editovat

Korintský vojevůdce Tímoleón, kterého povolali Syrákúsané, aby svrhl zdejší tyranidu, zvítězil u řeky Krímisu roku 341 př. n. l., vytlačil Kartágince a osvobodil některá řecká města. Tyranidu následně obnovil Agathoklés, který pokračoval ve válce s Kartágem, rozšířil moc na většinu Sicílii a roku 310 př. n. l. se pokusil ohrozit Kartágince přímo na jejich území.

Pyrrhos

editovat

Do konfliktu zasáhl také epeirský král Pyrrhos, kterého povolala sicilská města na pomoc. Pyrrhos omezil území Kartáginců na Lilybaion. Nakonec však Sicílii opustil kvůli sporům s obyvateli v důsledku svého krutého způsobu vlády a kvůli svým ohroženým spojencům v Itálii. Kartáginci pak záhy získali většinu ostrova zpět – až na Messinu a Syrákúsy.

Literatura

editovat
  • Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. Heslo Řecko-kartáginské války a související

Externí odkazy

editovat