Římský rituál

Římský rituál (Rituale romanum) je liturgická kniha obsahující bohoslužebné předpisy římskokatolické církve pro úkony vykonávané mimo mši (exorcismus, křest, biřmování, sňatek, pomazání nemocných, pohřeb, aj.). Zprvu měla každá diecéze vlastní rituál, roku 1614 vydal papež Pavel V. Rituale romanum, závazné pro celou církev. První rituál pro pražskou arcidiecézi vydal arcibiskup Jan Josef Breuner (1641–1710) v roce 1700.

Poslední vydání pro latinskou církev pochází z roku 1999.

Externí odkazyEditovat