Římský kánon

Římský kánon, od roku 1969 nazývaný také první eucharistická modlitba, vznikl v liturgii římskokatolické církve během 4.7. století. Od té doby zůstal prakticky nezměněn až do liturgické reformy po druhém vatikánském koncilu, kdy byl mírně upraven a současně k němu byly jako alternativa zavedeny ještě druhá, třetí a čtvrtá eucharistická modlitba (později bylo zavedeno ještě několik dalších). Nyní se používá jen zřídka, zejména při slavnostních příležitostech.

Externí odkazyEditovat