Československá pedofilní komunita

komunita

Československá pedofilní komunita (zkráceně ČEPEK, někdy též nesprávně Česká pedofilní komunita) je internetová, svépomocná a nekriminální komunita sdružující české a slovenské pedofilně orientované osoby. Tato komunita sdružuje pedofily za účelem jejich osvěty a sebepoznání, aby dopomohla prevenci sexuálního zneužívání dětí. Byla založena roku 2010 a funguje do současnosti.

Oficiální logo Československé pedofilní komunity

Hlavní cíle ČEPEKuEditovat

Jak je psáno na jejich oficiálních stránkách www.pedofilie-info.cz, ČEPEK má za úkol dva hlavní cíle[1]. Prvním je poskytnutí informací a pomoci lidem, kteří si uvědomili, že je přitahují děti, jejich edukace ohledně pedofilie samotné, snaha o sebepřijetí a v neposlední řadě také motivování k tomu, aby se vůči dětem nedopustili sexuálních deliktů. Sexuální kontakty dospělých s dětmi jako komunita nepodporují, naopak své členy upozorňují, že i konsenzuální sexuální styk s dítětem (tedy sexuální aktivita, kterou chce či dokonce iniciuje dítě) může dítěti ublížit, a to ať již za doby dětství z důvodu primární traumatizace, vzniklé aktivitou, na kterou nebylo připraveno, anebo v době dospívání, kdy si již jako starší uvědomí, že aktivity, které mezi ním a dospělou osobou probíhaly, nebyly nejen standardní, ale dokonce ani legální a vhodné, a to může vést k sekundární traumatizaci[2].

Druhým cílem komunity je informování a osvěta ohledně pojmů pedofil a pedofilie, které jsou ať už veřejností či dokonce odborníky či politiky zaměňovány za sexuální zneužívání dětí; to v prvé řadě démonizuje prvotní význam slova, kdy „pedofilie“ v krátkosti označuje sexuální preferenci nedospělých objektů a „pedofil“ potom nositele této nestandardní orientace, a zároveň to způsobuje, že se (nejen) mladí pedofilové tápající ve své sexuální orientaci obávají a následně nejsou schopní si tuto orientaci přiznat, což způsobuje různorodé psychické problémy od depresí či dokonce pokusy o sebevraždu – přitom psychicky nevyrovnaný pedofil je k deliktům náchylnější než pedofil psychicky vyrovnaný. Špatná informovanost společnosti o tomto tématu proto má potencialitu způsobit, že pedofilové častěji zneužijí děti (přesto v současnosti český přední sexuolog Petr Weiss odhaduje, že 90 % sexuálního zneužívání dětí se nedopouštějí pedofilové, nýbrž nepedofilně orientovaní lidé, které ale sužují jiné psychické problémy či závislosti, tudíž dítě pojmou jakožto náhradní sexuální objekt[3]).

Na jejich webových stránkách se dále píše, že jejich cílem „není legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí“. Zároveň dle svých slov i pravidel nechtějí, aby prostřednictvím webu jejich členové „hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání“[4].

Struktura webuEditovat

Web ČEPEKu se skládá z webové prezentace (hlavní stránky)[5], diskusního fóra[6] a chatu[7]. Na hlavní stránce se vyskytují základní informace, a to o pedofilii, pedofilech a coming outu, dále životní příběhy pedofilů a obětí sexuálního zneužívání, které mohou mít na zdejší členy edukativní charakter, různorodé aktuality a informování ohledně dlouhodobých projektů, např. projekt Parafilik či téměř každoroční účast na festivalu Prague Pride.

Podstatnou částí tohoto webu je i poradna[8], což je v současnosti (a dlouhodobě) jediná anonymní bezplatná poradna, v níž odpovídají odborníci Antonín Brzek a Kateřina Klapilová, která se zaobírá problematikou pedofilie. Za dobu její existence byly zaslány desítky dotazů, z nichž ty, u nichž jejich autor nebyl proti, byly i zveřejněny v plném znění včetně odpovědi odborníka na stránkách webu – k jejich odpovědi potom mohla být připojena i rada či vyjádření některého z dlouhodobě registrovaných a důvěryhodných členů komunity.

Nejaktivnější částí webu je diskusní fórum skládající se z několika sekcí, a to konkrétně Diskuze s veřejností a Diskuze pro registrované. Neregistrovaní návštěvníci z řad veřejnosti mohou obě části bez omezení pročítat, avšak reagovat a sami psát mohou pouze v sekci pro veřejnost, a to po schválení příspěvku některým uživatelem z administrátorského a moderátorského týmu. K registraci jsou však zvány nejen pedofilně orientované osoby, ale i jiní lidé, kteří se (ať už z jakéhokoliv důvodu) rozhodli dění v komunitě krátkodobě či dlouhodobě účastnit.

V jednotlivých sekcích se nacházejí rubriky, a to např. NejenHomo.cz (diskuze o účasti na Prague Pride), Danielův svět (diskuze o filmu), Parafilik (diskuze o stejnojmenném projektu), další sekce zabývající se komunitními projekty, Návštěvní kniha, Reakce na média (sloužící pro citaci článků z médií a diskuzi o nich) aj.

Součástí webu je i neveřejná VIP sekce určená pro uživatele VIP skupiny ČEPEK a neveřejná moderátorská sekce, avšak komunita deklaruje, že i v těchto veřejnosti běžně neviditelných sekcích plně vyžaduje dodržování zákonů a pravidel fóra. V souvislosti s VIP skupinou komunita ČEPEK umožňuje, aby ať už neregistrovaní či registrovaní lidé posílali dobrovolné finanční příspěvky, kterými přispějí na provoz webu — registrovaní uživatelé pak v závislosti na částce mohou získat ono VIP členství, které se vyjma tohoto způsobu dá získat jen aktivní pomoci webu[9].

Spolek ČEPEKEditovat

Až do dubna 2020 nebyla Československá pedofilní komunita žádným oficiálně registrovaným právním uskupením. Ke dni 1. května 2020 byl však založen Spolek ČEPEK, IČ: 09079416 (tedy nezisková organizace Československé pedofilní komunity).[10] Tímto se komunita vyjma informativního webu a diskuzního fóra stala i právním uskupením. Na svém webu uvádí, že důvodem založení spolku je možnost jeho uvedení jako oficiální neziskové organizace, komunikace prostřednictvím datové schránky s úřady či jinými institucemi a možnost mít vlastní účet u banky.[10]

Účel tohoto spolku je ve Stanovách uveden konkrétně takto:

 • Účelem a hlavní činností Spolku ČEPEK je:
  1. pomáhat lidem, kteří cítí erotickou přitažlivost k dětem nebo mladistvým, aby přijali svou menšinovou sexualitu a naučili se s ní žít v souladu se společenskými normami a zákony;
  2. informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie, a šíření správného významu těchto pojmů, neboť jsou ve společnosti často zaměňovány se sexuálním zneužíváním dětí, popřípadě s jinou trestnou činností;
  3. podpora činností či projektů zaměřených na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů páchaných na dětech;
  4. provozování webových stránek www.pedofilie-info.cz, případně dalších webových stránek, které naplňují účel spolku.
 • Spolek ČEPEK nemá a nikdy nebude mít za cíl:
  1. podporu či legalizaci sexuálních aktivit s dětmi;
  2. snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám;
  3. legalizaci výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry;
  4. podporu zavádění registrovaného partnerství či manželství s dětmi;
  5. omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či jejich krytí.

Projekty ČEPEKuEditovat

Za dobu své existence se ČEPEK účastnil několika projektů.

Účast na festivalu Prague PrideEditovat

Československá pedofilní komunita se poprvé festivalu Prague Pride (resp. závěrečného duhového průvodu) účastnila roku 2013, kdy se skupina dobrovolníků z komunity rozhodla nést transparent s nápisem „nejen homosexuálové procházejí comming outem“[11], který dále odkazoval na dosud fungující webovou prezentaci NejenHomo.cz[12], vytvořenou právě za účelem účasti na festivalu; zároveň rozdávali osvětové letáčky. Jako důvod své účasti na webu NejenHomo.cz uvedli, že „chtěli (…) poukázat na problematiku, o které si myslí, že je natolik závažná, že vyžaduje více pozornosti, než jaké se jí dostávalo doposud“.[13] Tato účast byla i zachycena ve filmu Danielův svět. V reakci na první účast pedofilů na tomto festivalu vzniklo množství mediálních článků[14][15][16][17][18], přičemž mnohé se vyjadřovaly velmi negativně či přímo šířily dezinformace — například se našly články i na bulvárním plátku HlavnéSprávy.sk[19][20], kde bylo zároveň zmíněno, že se pedofilové „pokúsia ísť cestou LGBTI osôb a dosiahnuť, aby mali na sexuálny styk s deťmi právo“, „snažia sa o zníženie trestnosti pri pohlavnom styku na 11 rokov. Argumentujú tým, že deti sú sexuálne bytosti a majú právo na sex“ a u obrázku popis „pedofili sa pokúsia legalizovať pohlavný styk s maloletými deťmi“, což byla lichá a hlavně nepodložená tvrzení, která byla následně vyvracena v článku na hlavní webové prezentaci ČEPEKu: „Rozhodně odmítáme veškeré spekulace, že naším skutečným cílem je legalizace pohlavního styku s dětmi staršími 11 let apod.“[21]

K mediální kauze, která vznikala kolem účasti pedofilů na festivalu se vyjádřila i tisková mluvčí Prague Pride Bohdana Rambousková: „V průvodu nedocházelo k žádné propagaci pedofilie, zneužívání dětí, ani čemukoliv, co by bylo v rozporu se zákonem či dobrými mravy. (…) Co se týče skupiny ČEPEK, tak Prague Pride s ní nijak nespolupracuje. (…) Oslovilo je téma tzv. Coming outu. My nevidíme žádný důvod, proč by jejich účast měla být nevhodná.“[22]

Následně se členové komunity ČEPEK zúčastnili pochodu i v letech 2014[23], 2015[24], 2016[25], 2017[26] a 2019[27], přičemž ne všechny účasti byly bezproblémové.

V roce 2014 měli členové komunity při příležitosti duhového pochodu konflikt s policií, kdy byli tři lidé z komunitní skupiny (mezi nimiž byl i známý sociolog Martin Fafejta) předvedeni k podání vysvětlení na policejní stanici. Dle policie se jednalo o „navádění ke zneužívání dětí a propagaci pedofilie“[28], avšak nakonec byli všichni tři lidé propuštěni.

V roce 2017 měli účastníci z řad ČEPEKu konflikt se samotnými organizátory festivalu Prague Pride. V průběhu pochodu k jednomu z dobrovolníků, který rozdával letáčky, přišel jeden z organizátorů, letáčky mu vytrhl a roztrhl. Následně pronásledoval dvě slečny, které rozdávaly informativní letáčky, a externího spolupracovníka, aby jim v rozdávání letáčků zabránil.[29] Po zveřejnění pobouřené reakce na toto chování na hlavní prezentaci webu komunity se v některých médiích zobrazily informace, které poukazovaly na to, že dle informace na ČEPEKu vedení Prague Pride „pedofilnú sexuálnu menšinu doslova utláčalo na slobode prejavu a práve slobodne šíriť informácie“.[30] Administrátor webu napsal v reakci na chování onoho organizátora emailovou zprávu na Prague Pride, z.s.[31], na což mu odpověděla tisková mluvčí Bohdana Rambousková, že „rozdávání letáků je na území památkové rezervace v MČ Praha 1 zakázáno. Vaši lidé tudíž dělali něco, co je zakázané“.[32] Administrátor dále reagoval tím, že dané letáčky mají osvětový, informativní charakter, tudíž se nejedná o reklamní letáky, jejichž rozdávání je zakázáno[33], což i potvrdil Magistrát hlavního města Prahy slovy, že „leták šířený během průvodu Prague Pride 2017 nenaplňuje znaky reklamy ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Není tedy zakázána jeho distribuce, neboť informace v něm uvedené mají nekomerční edukativní charakter“.[34]

Před pochodem Prague Pride 2019, kterého se komunita ČEPEK rozhodla účastnit, obdržela redakce komunity výhružný email, v němž stálo, že jestli ten daný rok zamíří na Prague Pride, najde je v průvodu a zavraždí je agresivním způsobem.[35] Z důvodu těchto výhrůžek se komunita obrátila na Policii ČR, která jim zajistila, aby kolem skupiny rozdávající osvětové letáčky o pedofilii byla větší koncentrace policejních složek pro případ, že by došlo k nějakému konfliktu. Komunita zároveň podala i trestní oznámení na pisatele emailu.

Projekt ParafilikEditovat

Projekt Parafilik je projekt Národního ústavu pro duševní zdraví (NÚDZ) z roku 2019, který se snaží, jak uvádějí ve své tiskové zprávě, pomoct s „primární prevencí i se zvládáním odlišné sexuální preference“, a který má za cíle „nabídnout anonymní poradenství a terapii pro sebeidentifikující parafiliky, a snížit tak pravděpodobnost sexuální delikvence a zvýšit well-being a psychické zdraví u těchto osob“[36], přičemž mezi parafiliky řadí i právě pedofily a s ČEPEKem aktivně spolupracují.[37] Jelikož je v současnosti projekt teprve v základech, nedá se plně odhadovat jeho budoucí vývoj. V tiskové zprávě však dále uvádí, že projekt „potrvá 42 měsíců a během této doby platforma tuzemských i zahraničních expertů vytvoří odborný program primární intervence. (…) Součástí plánované intervence bude i spuštění anonymní on-line poradny. To je plánováno na začátek roku 2020, první zájemci do kontaktních programů budou přijímáni ke konci prvního roku projektu“.[36]

V současnosti je již funkční oficiální web projektu, www.parafilik.cz, kde jsou návštěvníkům poskytnuty informace ohledně parafilií, a navíc je zde funkční i poradna.

Další aktivity komunityEditovat

 • Finanční podpora dokumentu V síti: Dne 2. 5. 2019 se jeden z uživatelů přítomných na diskusním fóru zmínil, že se v České republice rozjela crowdfundingová kampaň za dokončení filmu o zneužívání dětí na českém internetu.[38] Administrátor fóra zaslal prostřednictvím formuláře tvůrcům projektu dotaz, zda by mohla přispět i samotná Československá pedofilní komunita jako celek[39], avšak neobdržel odpověď.[40] Nakonec možnost finanční podpory domluvil jejich externí spolupracovník, jehož prostřednictvím jako komunita přispěli dokumentu V síti částkou 15 000 Kč, čímž se mimo jiné stali partnery filmu a měli by tudíž být uvedeni v závěrečných titulcích dokumentu.[41] Počátkem roku 2020 byl ale tento dar komunitě vrácen[42] s odůvodněním, že se jeden z koproducentů domnívá, že by propojení mohlo vyvolat negativní reakce kvůli nepochopení diváků.

Kauzy spojené s ČEPEKemEditovat

Kauza Petr DostálEditovat

Petr Dostál se registroval v listopadu roku 2014 na diskusní fórum komunity ČEPEK[43] pod přezdívkou Plyšáček[44] jakožto heterosexuální pedofil preferující dívky do deseti let věku. Nedokázal však korespondovat s tamními pravidly a v červenci roku 2015 byl poprvé veřejně na fóru upozorněn na nevhodné výroky a porušování tamních pravidel administrátorem, který mimo jiné citoval některé Dostálovy výroky z chatu: „Tak dobře. Napíši to jasně. Podíval jsem se jí mezi nohy (byla v sukni) bez kalhotek. A řekl jsem: Máš ji tak nádhernou. Tedy myslím sukni - kdyby se někdo zeptal,... Co jiného bych mohl taky myslet, že?“ „Já bych si ji natáhl či roztáhl sám. Stačilo by, kdyby mi ji přivedl…“[45] Následující varování a tresty dostal nejméně ve dnech 15. 8. 2015[46], 7. 9. 2015[47], 21. 10. 2015[48], 15. 11. 2015[49], 16. 11. 2015[50], 19. 11. 2015[51] a 9. 12. 2015[52]. V reakci na poslední upozornění rozhodl založit vlastní web určený pro pedofilně zaměřené osoby a o tomto informoval dne 2. 1. 2016[53]. Tomuto webu dal název Pedonia[54] a od té doby nebyl v komunitě ČEPEK příliš aktivně přítomen.

Dne 15. 6. 2018 vyšel první článek[55], který informoval o zatčení a obvinění tehdy ještě blíže nespecifikovaného Petra D., který se měl dopustit osahávání nezletilé dívky a nevhodného chování k ní v restauraci — tuto pochybnou interakci mezi Dostálem a nezletilou dívkou natočila přítomná prodavačka a tento záznam předala policii, která později v rámci domovní prohlídky našla u muže v počítači mnoho fotografií a videozáznamů z prostředí školek, kde jako lektor tance vyučoval. V rozsudku ze dne 8. 2. 2019[56] se uvádí, že od roku 2015 do roku 2016 v několika pražských školkách zneužil celkem dvanáct dívek (média nesprávně uvádějí dívek pouze jedenáct[57][58]), přičemž v těchto případech se jednalo nejčastěji o jednání, kdy „posadil [dívku] na klín obkročmo, obličejem k němu, a v úmyslu dosáhnout svého sexuálního uspokojení poškozenou hladil po těle přes oděv, líbal ji na krku a opakovaně jí zakláněl dozadu, zatímco se přes oděv tiskl svým rozkrokem proti jejímu přirození“, přičemž v několika případech dotyčné dívky i držel za hýždě, prováděl kopulační pohyby, osahával na intimních místech či prsou, některé pak přehýbal přes koleno a hladil po nahých nohách a v rozkroku — tyto skutky byly hodnoceny jako trestný čin pohlavního zneužívání.[56]

Ve třech případech se dle soudu dopustil i znásilnění dívek, kdy na tanečním soustředění tři dívky vzal do místnosti v podkroví a tam je líbal, svlékal, hladil na nahém těle, dotýkal se jejich odhaleného přirození a prováděl jim orální sex.[56] U poslední oběti zašel ještě dál, kdy s dotyčnou holčičkou udržoval milenecký a sexuální poměr po dobu dvou let, měl s ní i pohlavní styk, požadoval, aby ho ona dívka orálně uspokojovala, a připravoval různá aranžmá. Všechny tyto aktivity s děvčaty si nahrával a následně tyto nahrávky přechovával, čímž se dopustil i trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.[56] V rámci poslední jmenované poškozené dívky byla souzena i její matka, která byla shledána vinou z trestného činu obchodování s lidmi, kdy zjevně věděla, že Petr Dostál udržuje s její dcerou sexuální poměr, ale přesto jí nadále umožňovala s dotyčným kontakt či dokonce přespání přes noc.[56]

Přestože v době, kdy články o předchozím konání Petra Dostála začaly vycházet, či v době, kdy docházelo k většině zmíněných sexuálních kontaktů, již dotyčný nebyl v komunitě ČEPEK aktivně přítomen, v rámci diskuzí pod podobnými články se zobrazovaly odkazy na stránky ČEPEKu. Administrátorský tým komunity se vyjádřil po rozsudku, že „ve skutečnosti ale obhajoval [u soudu, Petr Dostál] jen sám sebe a vinu, která patří jemu samému, se snažil shodit na druhé. A ač mluvil o tom, že se mu na dětech líbí nevinnost a krása, sám tuto nevinnost i krásu pošpiňoval a ničil“ a že „komunita nepodporuje a nikdy nepodporovala zneužívání dětí a ničení dětských životů“, tudíž jeho konání rázně odsoudil.[59]

ReferenceEditovat

 1. ČEPEK – Československá pedofilní komunita | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 2. KUBA. Následky selhání | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 3. Až 90 procent případů zneužívání dětí nezpůsobují pedofilové - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 4. ČEPEK – Československá pedofilní komunita | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 5. ČEPEK – Československá pedofilní komunita | Informační web o pedofilii [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 6. ČEPEK - Fórum - Obsah. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 7. ČEPEK - chat. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 8. Poradna | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 9. Podpořte aktivity a cíle ČEPEKu finančním příspěvkem! - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 10. a b ADMIN. Spolek ČEPEK, IČ: 09079416 – založen 1. května 2020 | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné online. (česky) 
 11. KASZ, Petr. Historicky poprvé jsme se jako pedofilové zúčastnili Prague Pride! | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 12. Účast Československé pedofilní komunity (ČEPEK) na Prague Pride. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 13. 8. Proč jsme se zúčastnili Prague Pride?. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 14. RECMANOVÁ, Ivana. Blogy Respektu [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 15. Pedofilové se hlásí: Jsme tu i my! (PrvníZprávy.cz) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 16. Pedofilové chtějí naše děti (Ladislav Zemánek, Fragmenty.cz) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 17. ŽENA-IN - Pedofilie a sex s dětmi jsou dvě rozdílné věci, říká pedofil. ŽENA-IN [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 18. Pedofilové poprvé na Prague Pride. Chtějí upozornit na své problémy - Metro.cz. www.metro.cz [online]. 2013-08-21 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 19. EVOLUTION, Heureka. Gay Pride pochod v Prahe bol historicky prvýkrát zastúpený aj pedofilmi!. Hlavné správy [online]. 2013-08-20 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 20. EVOLUTION, Heureka. Pedofili na Gay Pride pochode v Prahe. Ďalšie ciele LGBTI osôb a hnutia pedofilov. Hlavné správy [online]. 2013-08-21 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 21. SIMGIRAN. Reakce na články týkající se účasti pedofilů na Prague Pride | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 22. Vyjádření tiskové mluvčí Prague Pride 2013 k účasti pedofilů - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 23. KASZ, Petr. Letos jsme se již podruhé zúčastnili Prague Pride! | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 24. KASZ, Petr. Zúčastnili jsme se průvodu Prague Pride i v roce 2015 | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 25. ALLEIN. Poznatky z průvodu: Prague Pride 2016 | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 26. ALLEIN. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 27. ALLEIN. Již po šesté jsme se zúčastnili průvodu Prague Pride! | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 28. FAFEJTA, Martin. Blogy Respektu [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 29. ALLEIN. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 30. EVOLUTION, Heureka. Toleranciu a rešpekt žiada ďalšia "sexuálna menšina": Pedofili sa na tohtoročnom českom Gay Pride cítili neprijatí a ukrivdení. Hlavné správy [online]. 2017-08-15 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 31. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 32. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 33. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 34. Reakce na žádost o posouzení textu letáku distribuovaného během průvodu Prague Pride 2017 — https://www.pedofilie-info.cz/wp-content/uploads/2018/05/Posouzeni-letaku-CEPEK.pdf
 35. Vyjádření k vyhrožování účastníkům ČEPEKu na Prague Pride 2019 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 36. a b Projekt Parafilik pomůže s primární prevencí i se zvládáním odlišné sexuální preference (NUDZ.cz) — https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-parafilik2019.pdf
 37. PARAFILIK - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 38. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 39. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 40. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - Stránky 2 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 41. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - Stránky 2 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 42. Komunita pedofilů chtěla podpořit film V síti o predátorech, tvůrci příspěvek vrátili - Aktuálně.cz. www.aktualne.cz [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné online. 
 43. ČEPEK - Fórum - Prohlížení profilu – Plyšáček. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 44. Říkal si Plyšáček a chystal svatbu s holčičkou. Tanečník z Prahy dostal devět let - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 45. Uděleno varování uživateli Plyšáček - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 46. Uděleno varování uživateli Plyšáček - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 47. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 2 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 48. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 3 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 49. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 4 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 50. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 5 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 51. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 7 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 52. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 8 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 53. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 9 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 54. Pedonia - nové fórum pro GL - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 55. Policie obvinila samozvaného krále pedofilů. Učil 10 let tanec ve školkách. iDNES.cz [online]. 2018-06-15 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 56. a b c d e Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 49 T 16/2018-
 57. Zneužil jedenáct holčiček, stojí v obžalobě vedoucího tanečních kroužků. iDNES.cz [online]. 2018-09-25 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 58. Učitel tance přiznal zneužívání holčiček i sex s jednou z nich. TÝDEN.cz [online]. 2018-10-18 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 59. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 9 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online.