Česká tábornická unie

Česká tábornická unie je zapsaný spolek vycházející z tradic trampského hnutí v Československu. Jsou v něm zapojeny všechny věkové kategorie, je sdružením neziskovým a nepolitickým.

znak ČTU

ZaměřeníEditovat

Hlavní náplní činnosti tábornické unie (ČTU) je pobyt, ochrana a a poznávání přírody s uplatněním znalosti lesní moudrosti. Organizace pro své členy pořádá tábornické školy v přírodě, učí své členy chování v přírodě, poskytování první pomoci, vzdělává je, organizuje pro své dětské kolektivy tábory. Velmi důležitou náplní je pořádání potlachů, tradičních akcí trampského i neorganizovaného hnutí, jejichž součástí bylo zpívání trampských písniček s doprovodem kytar, foukacích harmonik a dalších tradičních hudebních nástrojů. Na tuto praxi navázaly i účast a spolupořadatelství na festivalech trampské hudby, kdysi velmi populární Porty, či novější Brány určené pro děti.

ČTU dává prostor všem věkovým skupinám, pomáhá jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších znalostí a dovedností a vychovává je v ideálech pravého lidství. Posláním ČTU není něco předepisovat, ale vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů, trampských osad a samotářů. Každý klub a osada je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje otázky řeší svobodně a samostatně s přihlédnutím k vlastním možnostem a podmínkám.

Činnost ČTUEditovat

ČTU mimo pravidelnou činnost v tábornických klubech a trampských osadách pořádá například tyto akce:

  • Tábornické školy
  • Hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Porta, Brána
  • Sportovní utkání a turnaje, setkání dětských oddílů, potlachy, setkání v lesích, kulturní večery, výstavky atd.
  • Zahraniční expedice, zájezdy a výměnné pobyty atd

HistorieEditovat

V roce 1968 byla organizace zaregistrována u Ministerstva vnitra. Tehdy vzešla z aktivit na půdě ČSM. Již v roce 1970 v období normalizace pod vedením KSČ byla organizace jako samostatná zakázána. Některé oddíly pak pokračovaly ve své činnosti pod hlavičkou státem povolených organizací, jiná uskupení fungovala bez jakéhokoliv zastřešení.

Krátce po sametové revoluci, 27. ledna 1990 bylo sdružení obnoveno na Valné hromadě konané v Praze. Registrace byla poté obnovena u Ministerstva vnitra pod č.j. VSP/1–2370/90-R s přiděleným IČ 00418056.

Pro roky 2007 – 2010 obdržela čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Organizační strukturaEditovat

ČTU je registrována jako zapsaný spolek s adresou Praha 10, Kazašská 6. V jejím čele je náčelník Milan Rychlý a trojice místonáčelníků. Byli zvoleni 15. sněmem ČTU dne 15.9.2018, na 4leté volební období.

Mimo pražské ústředí má vytvořeno 12 územních oblasti, v níž jsou zařazené osady, oddíly, kluby a štáby oblastních kol Porty. Názvy oblastí: Beskydská, Chřibsko-Karpatská, Jesenická, Praha, Jižní Morava, Jižní Čechy, Severní Čechy, Labsko-sázavská, Velké Lucko, Východní Čechy, Západní Čechy a Střední Čechy-západ.

Je kolektivním členem České rady dětí a mládeže (ČRDM).

Znak ČTUEditovat

E. T. Seton vytvořil v roce 1902 znak pro Woodcraft. Tento znak vyjadřuje dva indiánské symboly. Kruh představující modrou oblohu, z něhož vystupují bizoní rohy (pro indiána byl bizon symbolem duchovní a fyzické síly). Tento znak od začátku dvacátého století přijímaly všechny skupiny hlásící se k myšlence Woodcraftu a nejvíc se rozšířil mezi spoustou trampských osad.

Písmeno U ve znaku označuje Únii trampských osad, ze které Česká tábornická unie vznikla.

Logo ČTUEditovat

Logo ČTU je modifikací znaku. Tvar loga odkazuje ke znaku Woodcraftu. Oproti znaku je větší důraz kladen na písmeno U, které nejen odkazuje na Unii trampských osad, ale taktéž je jedním z písmen ze zkratky ČTU. Přerušené stránky loga symbolizují svobodu, kterou organizace svým oddílům nabízí.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat