Úměrnost

rozcestník na projektech Wikimedia

Pojmy úměrnost či úměra jsou často nesprávně zaměňovány; mají tyto významy:

  • Přímá a nepřímá úměrnost, závislost jedné veličiny na druhé, přičemž obě mají
    • konstantní poměr (Přímá úměrnost)
    • konstantní součin (Nepřímá úměrnost)
  • „Úměrnost“ - neodborný (matematicky nedefinovaný) výraz pro jakoukoli závislost.
  • Úměra, zápis rovnosti dvou součtů, rozdílů či podílů.