Úhlová velikost

úhlová míra vyjadřující, jak velký se příslušný objekt jeví z daného místa

Úhlová velikost objektu je úhel měřený pozorovatelem mezi krajními body objektu.

Geometrická definice úhlové velikosti

Obvyklé použití je v astronomii, kde se používá i termín úhlový průměr nebo zdánlivý průměr pro úhlovou velikost hvězdných těles (jde o úhlovou velikost tělesům a jevům průměru opsaného kruhu).

S úhlovou velikostí souvisí i astronomická jednotka parsek (značka pc): Jeden parsek je vzdálenost, z které je úhlová velikost poloměru oběžné dráhy Země (cca 150 milionu km) rovna 1" (jedné úhlové vteřině). Respektive objekt ve vzdálenosti 1 pc se bude jevit na astronomických snímcích pořízených s odstupem půl roku až o 2 úhlové vteřiny posunutý.

Definice editovat

Matematicky je úhlová velikost   dána rovnicí:

 

kde   je úhlový průměr,   je zdánlivý (viděný) průměr tělesa a   je vzdálenost k objektu, vyjádřené ve shodných jednotkách. Pokud je   mnohem větší než  , můžeme aproximovat   pomocí rovnosti  , odkud získáme výsledek v radiánech. Úhlová velikost je potom přímo úměrná velikosti objektu a nepřímo úměrná jeho vzdálenosti od pozorovatele.

Pro sférický (kulový) objekt, jehož vlastní průměr je roven  , můžeme hledat úhlový průměr   pomocí vztahu:

 

v praktických aplikacích je rozdíl mezi   a   významný pouze u sférických objektů, které jsou relativně blízko.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Angular diameter na anglické Wikipedii.

Literatura editovat

Související články editovat